Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

wolontariat

* 1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
2. Wiek
* 3. Wykształcenie
gimnazjalne zawodowe średnie wyższe zawodowe wyższe magisterskie inne, jakie?..........
4. Jak długo działa Pan/Pani w wolontariacie?
* 5. Ile razy w ciągu roku uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach grupy integracyjnej?
1-2 razy 2-5 razy >5 razy
* 6. Co było dla Pana/Pani motywacją do podjęcia wolontariatu?
7. Jakie według Pana/Pani korzyści wynikają z pracy w wolontariacie?
8. Czy czuje się Pan/Pani obciążony/na psychicznie przez prace w wolontariacie?
nie
tak, dlaczego?........
* 9. Czy czuje się Pan/Pani obciążony/na fizycznie przez pracę w wolontariacie?
Nie
Tak, dlaczego?.......
* 10. Co pomaga Pani/Panu w rozwiązaniu problemów wynikających z uczestnictwa w wolontariacie?
* 11. Czy miał Pan/Pani kiedykolwiek kontakt z osobą z Zespołem Downa?
tak
nie
* 12. Czy wie Pan/Pni na czym polega ta jednostka chorobowa?
tak
nie
* 13. Czy w trakcie trwania wolontariatu miał Pan/Pani okazję opiekować się osoba chorą na Zespół Downa?
tak
nie
* 14. Co według Pana/Pani jest dla osób z Zespołem Downa największym problemem?
15. Jak można im to ułatwić?
* 16. Czy zna Pan którąś z metod rehabilitacji:
Metoda NDT Bobath
Metoda Vojty
PNF
PETO
Terapia zajęciowa
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Hipoterapia
Dogoterapia
Muzykoterapia
Masaż Shantala
inne, jakie?.....
17. Która metoda według Pani/Pana może być bezpiecznie stosowana przez wolontariusza?
Metoda NDT Bobath
Metoda Vojty
PNF
PETO
Terapia zajęciowa
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Hipoterapia
Dogoterapia
Muzykoterapia
Masaż Shantala
inne, jakie?.....
* 18. Czy stosował Pan/Pani którąkolwiek z tych metod?
Metoda NDT Bobath
Metoda Vojty
PNF
PETO
Terapia zajęciowa
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Hipoterapia
Dogoterapia
Muzykoterapia
Masaż Shantala
inne, jakie?.....


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .