Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Cyberprzemoc

Jestem studentką Uniwersytetu Pedagogicznego i przygotowuję pracę magisterską na temat: Cyberprzemoc wśród młodzieży. Bardzo proszę o szczere i zgodne z prawdą wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa i będzie wykorzystana wyłącznie w celach naukowych.

Anna Chmielarz
1. Wiek
2. Klasa
3. Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
4. Rodzaj uczęszczanej szkoły
gimnazjum
liceum ogólnokształcące
technikum
5. Płeć
kobieta
mężczyzna
6. Codziennie w Internecie spędzam:
mniej niż godzinę
do 5 godzin
powyżej 5 godzin
7. Najczęściej wykorzystuję Internet w celu:
pracy/ nauki
kontaktu z rodziną/ znajomymi
wyszukiwania informacji
korzystania z poczty e-mail
słuchania muzyki i oglądania filmów
zakupów w sklepach internetowych
grania w gry online
pobierania plików
inne
8. W celu skontaktowania się z innymi osobami najczęściej korzystam z:
komputera
tabletu
telefonu komórkowego
smartfona
inne
9. Z urządzeń technologicznych najczęściej korzystam w celu:
komunikacji z innymi
nagrywania filmów
nagrywania dźwięków
inne
10. Najczęściej z urządzeń technologicznych korzystam:
w domu
w szkole
spotykając się ze znajomymi
inne
11. Gdybym był/a świadkiem zachowania agresywnego:
nie zareagował(a)bym
na własną rękę próbował(a)bym załagodzić konflikt
poinformował(a)bym
12. Miałem/am do czynienia z przejawami zachowań agresywnych ze strony rówieśników
Jeśli tak, z jakimi ?
nie
tak
13. Według mnie główne źródło zachowań agresywnych wśród młodzieży to:
przekaz medialny
dostęp do nowoczesnych technologii
niepowodzenia szkolne
problemy w domu
zła organizacja czasu wolnego
inne
14. Pojęcie cyberprzemocy jest mi znane:
tak
nie
15. Według mnie cyberprzemoc to:
16. Słyszałem/am o takich formach cyberprzemocy, jak:
cyberbullying
hacking
cracking
flame
happy slapping
nękanie
podszywanie się
rozpowszechnianie zdjęć/filmów
zastraszanie
szantażowanie
inne
17. Spotkałem/am się z przejawami cyberprzemocy w sieci:
nie spotałem/am się z cyberprzemocą w sieci
na portalu społecznościowym
na forum
w komentarzach użytkowników
w grach
inne
18. Spotkałem/am się w sieci z takimi obraźliwymi określeniami jak:
19. Gdybym padł/a ofiarą cyberprzemocy o pomoc zwrócił(a)bym się do:
rodziców
nauczycieli
przyjaciół
inne
20. Kiedykolwiek padłem/am ofiarą cyberprzemocy.
Jeśli tak, to w formie:
nie
tak
21. Kiedykolwiek byłem/am świadkiem cyberprzemocy.
nie
tak
22. Zdarzyło mi się zastosować wobec kogoś formę cyberprzemocy:
nie
tak
23. Według mnie istnieje odpowiedzialność prawna związana jest cyberprzemocą:
nie
tak
24. Najwięcej informacji na temat cyberprzemocy czerpię z:
Internetu
telewizji
prasy
od rodziców
od znajomych
25. W mojej szkole spotkałem/am się z formami profilaktyki cyberprzemocy:
tak
nie
26. W mojej szkole stosowane są takie formy profilaktyki cyberprzemocy jak:
lekcje wychowawcze
spotkania ze specjalistami
rozmowy z pedagogiem
inne
27. W moim domu stosowane są formy zabezpieczenia komputera i sieci internetowej:
nie
tak
28. Znam strony/portale internetowe, które zajmują się przeciwdziałaniem, pomocą dla ofiar cyberprzemocy:
nie
tak
29. Według mnie netykieta to:
30. Moim zdaniem trzy najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się każdy użytkownik Internetu to:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .