Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza i ocena jakości usług komunikacji miejskiej na przykładzie firmy Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą jako materiały do napisania pracy magisterskiej na temat jakości usług komunikacji miejskiej, świadczonych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” sp. z o.o.. Jestem studentką 5. roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Badanie jest skierowane do użytkowników transportu miejskiego i zmierza do poznania ich opinii na temat usług świadczonych przez wyżej wspomnianą firmę.
* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek:
poniżej 19 lat
19-26 lat
27-39
40-65
powyżej 65
3. Status społeczno-zawodowy:
pracujący
bezrobotny
pracujący uczeń / student
pracujący emeryt / rencista
uczeń / student
emeryt / rencista
4. Z jakiego rodzaju linii autobusowych korzysta Pan/i ?
TAKNIE
Linie dzienne zwykłe
Linie dzienne pospieszne
Linie nocne
5. Jak często korzysta Pan/i z komunikacji miejskiej?
ZawszeBardzo częstoCzęstoSporadycznieWcale
Dni powszednie
Sobota
Niedziela i dni świąteczne
6. W jakich celach korzysta Pan/i z komunikacji miejskiej?
Można udzielić kilku odpowiedzi
Dojazd do szkoły/ na uczelnię,
Dojazd do pracy,
Sprawy osobiste,
Zakupy,
Spotkania towarzyskie,
* 7. Z których z wymienionych poniżej linii autobusowych korzysta Pan/i najczęściej?
Można zaznaczyć maksymalnie 5
Numery linii:
A, A bis, B, C, D, G, 533, 534, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 73D, 73Z, 77, 79, 81, 84, 85, 807
* 8. Co wg Pana/Pani ma największy wpływ na jakość podróżowania komunikacją miejską?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 postulaty
Częstotliwość kursowania autobusów
Bezpieczeństwo podróży
Stan techniczny środków transportu
Gęstość i liczba przystanków
Punktualność
Komfort jazdy
Czystość w pojazdach
Skomunikowanie z innymi liniami
Kultura osobista kierowcy
Łatwość nabycia biletu
9. Proszę dokonać oceny ważności poszczególnych postulatów:
Bez znaczeniaMało ważneŚrednio ważneWażneBardzo ważne
Częstotliwość kursowania autobusów
Bezpieczeństwo podróży
Stan techniczny środków transportu
Gęstość i liczba przystanków
Punktualność
Komfort jazdy
Czystość w pojazdach
Skomunikowanie z innymi liniami
Kultura osobista kierowcy
Łatwość nabycia biletu
10. Proszę dokonać oceny spełnienia danego postulatu przez firmę SPA "Dąbie"
bardzo źleźleprzyzwoiciedobrzebardzo dobrze
Częstotliwość kursowania autobusów
Bezpieczeństwo podróży
Stan techniczny środków transportu
Punktualność
Komfort jazdy
Czystość w pojazdach
Skomunikowanie z innymi liniami
Kultura osobista kierowcy
Łatwość nabycia biletu
11. Czy tabor autobusowy, będący w posiadaniu SPA „Dąbie”, jest wystarczająco przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz kobiet w ciąży i rodziców z wózkami?
tak
nie
12. Najczęściej podróżuje Pan/i:
Z przesiadkami
Bez przesiadek
13. Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje nt. rozkładów jazdy?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Strona ZDiTM
Rozkłady na przystankach
Aplikacja na telefon (i inne urządzenia mobilne)
14. Jak ocenia Pan/i dostępność informacji nt. rozkładów, ewentualnych zmian tras, remontów, utrudnień w ruchu itp.?
Łatwo dostępne,
Dostępne,
Umiarkowanie dostępne,
Trudno dostępne,
Niedostępne
* 15. Jakie czynniki powodują, że korzysta Pan/i z komunikacji zbiorowej, a nie z samochodu?
Trudności z parkowaniem w miejscu przeznaczenia
Kongestie
Odpowiednia jakość komunikacji miejskiej
Niedyspozycje psychofizyczne
Zły stan infrastruktury drogowej
Niższy koszt podróżowania komunikacją miejską
16. Co według Pana/Pani należałoby zmienić, aby zwiększyć komfort podróżowania taborem SPA „Dąbie”?
Zainstalowanie klimatyzacji,
Wymiana taboru na niskopodłogowy,
Zainstalowanie wygodniejszych siedzeń,
Większa dbałość o czystość w pojazdach,
Dostosowanie taboru do osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami,
Zainstalowanie biletomatów w każdym autobusie,
Większa liczba kasowników.
17. Jak ocenia Pan/i stan taboru należącego do SPA „Dąbie”?
Całość taboru w bardzo dobrym stanie,
Większość autobusów jest w bardzo dobrym stanie,
Część taboru jest w dobrym, część w złym stanie,
Większość autobusów jest w złym stanie,
Całość taboru w złym stanie.
18. Jakich biletów używa Pan/i najczęściej?
Jednorazowy,
Miesięczny,
Dziesięcioprzejazdowy,
Całodobowy,
Nie używam biletów, mam darmowe przejazdy,
19. Czy uważa Pan/i, że autobusy należące do SPA „Dąbie” są dobrze skomunikowane z innymi pojazdami, rozumianymi jako szeroko pojęta komunikacja miejska Szczecina (tramwaje, autobusy, PKP, PKS)?
TAK
NIE
20. Jak określił/a by Pan/i kierowców pracujących dla SPA „Dąbie”?
Są pomocni i uprzejmi,
Są umiarkowanie pomocni i uprzejmi,
Nie są pomocni,
Nie są pomocni, często są opryskliwi i nieuprzejmi.
21. Czy według Pana/Pani nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o jakość usług świadczonych przez SPA „Dąbie” (od roku 2009)?
Zdecydowanie tak, nastąpiły duża poprawa,
Tak, jakość przewozów uległa niewielkiej poprawie,
Jakość usług bez zmian,
Jakość przewozów delikatnie się pogorszyła,
Jakość zdecydowanie się pogorszyła.
Dziękuję za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .