Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Odbiór przestrzeni miejskiej przez dziecko

Proszę o wypełnienie ankiety, przeprowadzanej przez studenta I roku studiów magisterskich kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań, piszącego pracę nt.: Odbioru przestrzeni miejskiej przez dziecko. Wyniki badań posłużą jako dane do pracy dyplomowej magisterskiej.
* 1. Proszę określić pełnioną przez Panią/Pana funkcję:
Nauczyciel(ka) w Szkole Podstawowej
Nauczyciel(ka) w Gimnazjum
Nauczyciel przedszkolny
Rodzic/opiekun dziecka
Wychowawca kolonijny
Animator czasu wolnego
Prowadzący warsztaty
Student
* 2. Proszę określić wiek dziecka, w którym posiada ono zdolność do określenia "miejsca" w przestrzeni miejskiej (gdzie 1 oznacza brak zdolności, natomiast 5 oznacza bardzo dobrą zdolność identyfikacji miejsca w przestrzeni):
12345
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 3. Proszę określić jaką umiejętność określenia drogi (zarówno do celu jak i powrotnej) posiada dziecko w wieku:
12345
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 4. Proszę określić jaką zdolność do określenia kierunków świata posiada dziecko w wieku:
12345
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 5. Proszę określić jaką zdolność do określenia podstawowych elementów tkanki miejskiej posiada dziecko w wieku:
12345
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 6. Jaki jest najlepszy czas na rozpoczęcie nauki poczucia/świadomości przestrzennej dla dziecka:
0-2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 7. Co i jak ważne dla kształtowania percepcji/odbioru przestrzeni miejskiej dziecka jest:
12345
Podejście i wpływ rodziców
Podejście i wpływ wychowawcy/opiekuna/przedszkolanki
Kontakt z rówieśnikami
Samodzielny dostęp do informacji (np. Internet, telewizja)
Uczestniczenie w warsztatach
Wpływ otoczenia, w którym dorasta
Stan otaczającej przestrzeni
* 8. Proszę określić, w jakim stopniu wymienione czynniki wpływają na jakość odbioru przestrzeni miejskiej przez dzieci:
Wpływa bardzo negatywnieWpływa negatywnieNie wpływaWpływa pozytywnieWpływa bardzo pozytywnieNie mam zdania
Powszechny dostęp do Internetu i zawartych w nim opinii
Duża liczba godzin spędzona przed telewizorem
Coraz młodszy wiek, w którym dziecko dostaje pierwszy telefon/tablet
Korzystanie z gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości
* 9. Proszę określić maksymalny zasięg przestrzenny dziecka w wieku(w jakiej przestrzeni porusza się dziecko):
PokójDomDom + ogródNajbliższa okolica domuOsiedleDzielnicaKilka dzielnicCałe miasto
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 10. W jakich godzinach dzieci poruszają się w mieście? (same lub z rodzicami)
1:00 - 2:003:00 - 4:005:00 - 6:007:00 - 8:009:00 - 10:0011:00 - 12:0013:00 - 14:0015:00 - 16:0017:00 - 18:0019:00 - 20:0021:00 - 22:0023:00-0:00
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 11. Jakie elementy przestrzeni miejskiej spełniają potrzeby dzieci w poszczególnych grupach wiekowych:
Usługi sanitarno-zdrowotneUsługi oświatyPlac zabawBoisko sportoweSklep spożywczyPub/KlubParkJezioro/RzekaSiłownia plenerowaDomy znajomychDrobne usługi (np. budka z lodami)KawiarniaDworzecObiekty kulturowe (teatr, muzeum)Przystanek komunikacji miejskiej
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
* 12. Jakie są ulubione miejsca dziecka w mieście?
Plac zabaw(w tym ogród jordanowski itp.)
Przedszkole/szkoła i okolice
Tereny zieleni (parki, skwery, zieleńce)
Rzeka i tereny nadrzeczne
Obiekty sportowe
Podwórko
Miejsca z dostępem do wody (fontanny, stawy, oczka wodne)
Plaża


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .