Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

motywacja w miejscu pracy

* 1. Jak ocenia Pan/ Pani skuteczność systemu motywacyjnego w Pana/Pani organizacji
słaba
średnia
odpowiednia
wysoka
bardzo wysoka
* 2. Czy Pan/Pana zdaniem potrzebne są zmiany systemu przyznawania premii i wynagrodzeń
Tak
Nie
* 3. Które z wymienionych elementów, najbardziej przyczyniają się do Pana/Pani zadowolenia z pracy w policji?
możliwość awansu
dobre relacje z przełożonymi
stałe warunki pracy
możliwość chronienia ludzi przed przestępczością
dobre relacje z kolegami
stabilne zatrudnienie
trudno powiedzieć
* 4. Które z wymienionych elementów, najbardziej przyczyniają się do Pana/Pani niezadowolenia z pracy w policji?
zagrożenie życia i zdrowia
uwikłanie policji w politykę
niesprawiedliwe traktowanie
zły system szkolenia
złe warunki pracy (sprzęt, wyposażenie)
ciągłe zmiany organizacyjne
stosunkowo słabe wynagrodzenia
nadmiar formalności, biurokracja
trudno powiedzieć
* 5. Co w największym stopniu motywuje Pana/ Panią pozytywnie do pracy?
odznaczenia
pochwały w rozkazach
urlopy nagrodowe
skierowanie na dodatkowe kursy, szkolenia
przedterminowy awans
lepsze warunki pracy
uznanie społeczne
dobra opinia przełożonych
nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki
* 6. Jaka pochwałę Pan/Pani otrzymał/a w ciągu ostatniego roku?
podwyżkę wynagrodzenia
jednorazową premię pieniężną
awans stanowiskowy
nie otrzymałem/am żadnej pochwały
* 7. Czy wynagrodzenie jest dla Pana/Pani najważniejsze?
tak, tylko to liczy się w pracy
tak, ale liczą się również inne sposoby wynagradzania
nie, większe znaczenie maja dla mnie pozapienieżne formy wynagradzania
nie, wynagrodzenie w ogóle nie ma dla mnie znaczenia
* 8. Czy organizacja podejmuje działania motywujące wobec Pana/Pani
zdecydowanie tak
tak, czasami
bardzo rzadko
w ogóle nie podejmuje takich działań
* 9. Czy na chwilę obecną Pan/Pani czuje się zmotywowany/na do pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
nie jestem zmotywowany/na
* 10. Jak często otrzymuje Pan/ Pani premię pieniężną?
co miesiąc
co 2-4 miesiące
co pół roku - rok
nie otrzymuję premii za pracę
* 11. Jak często otrzymuje Pan/Pani premię pozapieniężną?
co miesiąc
co 2 - 4 miesiące
co pół roku - rok
nie otrzymuję premii za pracę
* 12. Czy wg Pana/ Pani sposób premiowania jest sprawiedliwy?
tak
zazwyczaj jest
zwykle nie jest
zdecydowanie nie jest sprawiedliwy
* 13. Proszę zaznaczyć systemy motywacji pozafinansowej stosowane w Pana/pani firmie?
telefon służbowy
samochód służbowy
laptop
opieka medyczna
awans
szkolenia i kursy
dofinansowanie nauki języków obcych
pożyczki pracownicze
publiczna pochwała, dyplom
dofinansowanie kosztów nauki
karnety na basen, siłownię
gadżety
wyjazdy integracyjne
dobre warunki pracy
dodatkowe ubezpieczenie
jakość narzędzi pracy
elastyczny czas pracy
możliwość podejmowania decyzji
zakup towarów po niższych cenach
* 14. Którym z kolei miejscem zatrudnienia jest Pani/pana obecne miejsce pracy?
pierwsze miejsce pracy
drugie miejsce pracy
trzecie miejsce pracy oraz kolejne
* 15. Jak długo pracuje Pani/Pan w obecnym miejscu pracy?
do 1 roku
1 - 5 lat
6 - 10 lat
powyżej 10 lat
* 16. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 17. Wiek
18 - 24 lata
25 - 34 lata
35 - 44 lata
45 - 54 lata
powyżej 55 lat
* 18. Wykształcenie
średnie
policealne
podyplomowe
wyższe licencjackie
wyższe inżynierskie
wyższe magisterskie
* 19. Stanowisko pracy
pracownik operacyjny
stanowisko kierownicze


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .