Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ aktywności fizycznej oraz Szkoły Rodzenia na poziom odczuwanego stresu przez kobiety ciężarne

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu, które chciałabym przeprowadzić dla potrzeb pracy magisterskiej powstającej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poniższa ankieta własna oraz kwestionariusze mają na celu zbadać poziom stresu oraz czynniki wpływające na jego zmniejszenie wśród kobiet w ciąży. Badanie jest w pełni anonimowe i zostanie wykorzystane jedynie do celów naukowych. Dziękuję bardzo za poświęcony czas!
* 1. Wiek:
* 2. Stan cywilny:
Zamężna Panna (żyję z partnerem)
Panna (samotna) Wdowa
* 3. Miejsce zamieszkania:
Miasto powyżej 50 tys. mieszkańców Miasto 10 - 50 tys. mieszkańców
Miasto poniżej 10 tys. mieszkańców Wieś
* 4. Wykształcenie:
Podstawowe Zawodowe
Średnie Wyższe
* 5. Status materialny:
Bardzo dobry Średni
Dobry Zły
* 6. Czy jest/ była Pani aktywna podczas ciąży?
Tak jestem Nie (proszę przejść do pytania 9)
Tak byłam do (proszę wpisać tydzień ciąży):
* 7. Jeśli jest/była Pani aktywna zawodowo podczas ciąży, to jaki rodzaj pracy Pani wykonuje/ła?
Umysłowa (głównie siedząca) Fizyczna (wymagała bycia w ruchu)
Umysłowa (wymagała bycia w ruchu) Fizyczna (dźwiganie)
8. Tydzień ciąży:
* 9. Która to Pani ciąża?
Pierwsza Trzecia
Druga Kolejna (proszę wpisać odpowiedź w polu tekstowym)
* 10. Jaki jest przebieg ciąży?
Prawidłowy
Z komplikacjami, jakimi? (proszę wpisać odpowiedź w polu tekstowym)
* 11. Czy występują u Pani przeciwwskazania medyczne do podejmowania aktywności fizycznej?
Nie
Tak, jakie? (proszę odpowiedzieć na pytania od 12 do 25)
* 12. Czy odczuwa Pani lęk przed porodem? Proszę zaznaczyć poziom lęku, który odczuwa Pani w chwili obecnej, w skali od 0 do 5:
0 - wcale nie odczuwam lęku
1
2
3
4
5 - odczuwam bardzo silny lęk
* 13. Czy uczęszczała Pani do Szkoły Rodzenia?
Tak Nie (proszę przejść do pytania 25)
* 14. Czego dotyczą Pani obawy związane z przebiegiem ciąży oraz okresem okołoporodowym? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):
Obawiam się przebiegu porodu,stopnia nasilenia bólu podczas akcji porodowej
Boję się, że nie uda mi się zastosować odpowiednich technik aktywnego porodu
Będę miała trudności we współpracy z personelem medycznym podczas akcji porodowej
Obawiam się, że moja kondycja będzie zbyt niska
Boję się, że będę miała trudności w pielęgnacji dziecka, karmieniu piersią
Obawiam się okresu połogu oraz powrotu do sprawności fizycznej
Obawiam się, że moja psychika jest zbyt słaba wobec nowej sytuacji życiowej jaką niesie za sobą poród, okres połogu oraz opieka nad dzieckiem
Nie odczuwam stresu ani obaw dotyczących przebiegu ciąży, porodu oraz mojego dziecka
Mam inne obawy, jakie?
Poniższe pytania (od 15 do 24) dotyczą kursu przygotowującego do porodu - Szkoły Rodzenia (SR) oraz jej wpływu na obawy związane z ciążą, porodem i opieką nad nowonarodzonym dzieckiem. W pytaniach zastosowano 5 stopniową skalę. Udzielając odpowiedzi wybierając odpowiednią cyfrę, najlepiej określającą Pani stan w danym momencie, w porównaniu do okresu sprzed SR.
15. W jakim stopniu fachowa wiedza dotycząca porodu i charakteru bloku położniczego, przekazana przez specjalistów wpłynęła na zmniejszenie się Pani obaw dotyczących przebiegu porodu?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
16. W jakim stopniu techniki aktywnego porodu zdobyte podczas zajęć wpłynęły na Pani obawy dotyczące przebiegu porodu?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
17. W jakim stopniu poznane przez Panią sposoby radzenia sobie z bólem zmniejszyły Pani obawy przed nim?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
18. W jakim stopniu pozyskana wiedza dotycząca pielęgnacji dziecka, techniki karmienia piersią zmniejszyły Pani obawy związane z opieką nad noworodkiem?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
19. W jakim stopniu wiedza o problemach noworodka oraz jego prawidłowej obserwacji wpłynęła na zmniejszenie Pani obaw związanych z rozwojem dziecka?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
20. W jakim stopniu w wiedza dotycząca połogu oraz zasady prawidłowej pielęgnacji swojego ciała wpłynęły na zmniejszenie Pani obaw?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
21. Czy dzielenie się z innymi uczestnikami SR, Pani problemami oraz obawami spowodowało zmniejszenie się stresu?
0 - brak zmiany
1 - prawie nieodczuwalna zmiana
2 - wpływ w niewielkim stopniu
3 - średnia zmiana
4 - bardzo duża zmiana
5 - całkowita zmiana
22. Jakie formy aktywności ruchowej były przez Panią wykonywane podczas zajęć w SR? Proszę określić ile zajęć SR obejmowały oraz pojedynczy czas ich trwania według wzoru .......zajęć/.......minut
Ćwiczenia relaksacyjne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia jednokondygnacyjne na piłkach
Ćwiczenia z elementami tańca
Joga
Pilates
Aerobic w basenie
Aerobic
Inne, jakie?
23. W jakim stopniu zajęcia ruchowe podczas SR wpłynęły pozytywnie na pani samopoczucie?
0 - brak zmiany
1
2
3
4
5 - bardzo duża, pozytywna zmiana mojego samopoczucia
24. W jakim stopniu poziom aktywności fizycznej podczas zajęć SR jest dla Pani satysfakcjonujący?
0 - brak satysfakcji
1
2
3
4
5 - maksymalne możliwe zadowolenie
* 25. Czy czerpie Pani dodatkową wiedzę na temat porodu i macierzyństwa z innych źródeł? Proszę wskazać poniższe stwierdzenia (możliwość wskazania kilku źródeł):
Książki, poradniki Rozmowy z lekarzem
Publikacje medyczne Internet
Rozmowy ze znajomymi, rodziną Inne, jakie?:
* 26. Czy pomimo braku przeciwwskazań medycznych jest Pani aktywna fizycznie podczas ciąży?
Tak Nie
* 27. Czy jeśli tak, to co ogranicza Pani aktywność fizyczną?(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
Nic nie ogranicza mojej aktywności
Nie lubię ćwiczyć, brak motywacji
Słaba kondycja
Inny powód, jaki?
Złe samopoczucie
Występowanie bólu
Obawa rozwój dziecka
Inny powód, jaki?
* 28. Proszę ocenić Pani poziom aktywności fizycznej przed ciążą:
Zła Średnia
Dobra Bardzo dobra
* 29. Jaki rodzaj aktywności podejmowała Pani przed ciążą? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):
Spacery Jazda na rowerze
Aerobic Aqua aerobic
Jogging Pływanie
Siłownia Taniec
Joga Pilates
Nordic Walking Sport wyczynowy, zawodowy
Brak aktywności fizycznej Inna, jaka?:
* 30. Proszę ocenić Pani poziom aktywności fizycznej podczas ciąży.
ZłaŚredniaDobraBardzo dobra
I trymestr
II trymestr
III trymestr
* 31. Jakie formy aktywności fizycznej stosuje Pani będąc w ciąży? Jak często? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
mniej1 - 2 godziny tygodniowo3 - 4 godziny tygodniowowięcej
Spacery
Pływanie
Gimnastyka w domu
Aerobic
Joga
Pilates
Nordic Walking
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup
Taniec towarzyski
* 32. Jak czuje się Pani po podjętej przez Panią aktywności fizycznej? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):
Zwiększenie pozytywnego nastroju Poczucie radości, odprężenia, rozładowania emocji
Zmniejszenie zmęczenia i znużenia Bardziej stabilny nastrój
Odczuwam dyskomfort i ból Spadek wigoru, poczucie senności
Brak zmian Inne objawy, jakie?:
* 33. Jakie są według Pani korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej podczas ciąży? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):
Mniejsza podatność na zmęczenie Lepsze samopoczucie
Zapobieganie bólom kręgosłupa Mniejszy przyrost wagi
Zapobieganie obrzękom i żylakom Szybszy i bardziej aktywny poród
Szybszy powrót do formy sprzed ciąży Inne, jakie?:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .