Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena wiedzy Polaków dotyczącej banków spółdzielczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

* 1. Jak Pan/Pani ocenia swoją wiedzę na temat zagadnień finansowych związanych z bankami spółdzielczymi?
bardzo mała
mała
średnia
duża
bardzo duża
* 2. Jaki Pana/Pani zdaniem jest stopień konkurencyjności usług banków spółdzielczych do oferty banków komercyjnych?
1 - niski stopień konkurencyjności 5 - wysoki stopień konkurencyjności
12345
1
* 3. Według Pana/Pani bank spółdzielczy to:
bank, którego działalność polega na obsłudze osób fizycznych lub małych firm.
bank, którego działalność związana jest z gromadzeniem kapitału długoterminowego, przyjmowaniem lokat długoterminowych oraz z dostarczaniem kapitałów nowym podmiotom gospodarczym
szybko rozwijający się bank , który oferuje swoje usługi poprzez kanały teleinformatyczne
szczególny rodzaj spółdzielni, których przedmiotem działalności są usługi finansowe
* 4. Jakimi cechami według Pana/Pani charakteryzuje się bank spółdzielczy (max. 3)?
bank z długą tradycją
bank bezpieczny i wiarygodny
bank dla każdego
bank przyjazny
bank dostosowany do potrzeb klienta
bank o kapitale polskim
* 5. Według Pana/Pani ile w Polsce występuje banków zrzeszających?
1
2
3
4
* 6. Czy z usług oferowanych przez banki spółdzielcze może korzystać każda osoba?
tak
nie
* 7. Czy banki spółdzielcze posiadają ograniczenia dotyczące terenu swojej działalności?
tak
nie
* 8. Nadzór nad działalnością banków spółdzielczych sprawuje?
Komisja Nadzoru Bankowego i bank zrzeszający
Komisja Nadzoru Finansowego i bank zrzeszający
Komisja Nadzoru Finansowego
bank zrzeszający
* 9. Czy korzysta bądź korzystał/a Pan/Pani z usług banków spółdzielczych?
tak
nie
10. Jeśli tak to z jakich usług Pan/Pani korzysta bądź korzystał/a?
* 11. Czy jest Pan/Pani w stanie wskazać chociaż jeden bank spółdzielczy?
tak
nie
12. Jeśli tak to poproszę o podanie konkretnego banku spółdzielczego.
* 13. Jak Pan/Pani ocenia swoją wiedzę na temat zagadnień finansowych związanych z spółdzielczymi kasami oszczędnościo-kredytowymi?
bardzo mała
mała
średnia
duża
bardzo duża
* 14. Jaki Pana/Pani zdaniem jest stopień konkurencyjności usług Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych do oferty banków komercyjnych?
1 - niski stopień konkurencyjności 5 - wysoki stopień konkurencyjności
12345
1
* 15. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa to:
instytucja nastawiona na zysk, mająca wiele specyficznych zadań i uprawnień
instytucja, świadcząca usługi podobne do bankowych
to specyficzny rodzaj banku, który jest zarówno bankiem i spółdzielnią
spółdzielnia osób prawnych
* 16. Czy Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są bankami?
tak
nie
* 17. Kto sprawuje nadzór bankowy nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi?
bank zrzeszający
Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Narodowy Bank Polski
* 18. Czy Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe objęte są systemem gwarancji depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
tak
nie
* 19. Czy członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej związane jest z wniesieniem opłat?
tak
nie
* 20. Gdzie zrzeszają się Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe?
bank zrzeszający
Kasa Krajowa
Komisja Nadzoru Finansowego
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
* 21. Czy korzysta bądź korzystał/a Pan/Pani z usług Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych?
tak
nie
22. Jeśli tak to z jakich usług Pan/Pani korzysta bądź korzystał/a?
* 23. Czy jest Pan/Pani w stanie wskazać chociaż jedną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową?
tak
nie
24. Jeśli tak, to poproszę o wskazanie konkretnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
* 25. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 26. W jakim przedziale wiekowym Pan/Pani się znajduje?
18-25
26-35
36-45
46-56
56-65
powyżej 66
* 27. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 10 tys. mieszkańców
miasto od 10 001 - 50 000 mieszkańców
miasto od 50 001 - 100 000 mieszkańców
miasto od 100 001 - 500 000 mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
* 28. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .