Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej analizy uwarunkowań rozwoju agroturystyki w powiecie elbląskim. Ankieta przeprowadzana jest na potrzeby realizacji pracy licencjackiej na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Ankieta jest w zupełności anonimowa, a zgromadzone informacje przysłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy licencjackiej. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi i pomoc w zebraniu potrzebnego materiału do pracy. Z góry dziękuję za poświęcony czas! - Mateusz Majewski.

Analiza uwarunkowań rozwoju agroturystyki w powiecie elbląskim

1. Na terenie jakiej gminy położone jest Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Gmina Elbląg
Gmina Tolkmicko
Gmina Pasłęk
Gmina Młynary
Gmina Godkowo
Gmina Gronowo Elbląskie
Gmina Milejewo
Gmina Markusy
Gmina Rychliki
2. Wiek właściciela gospodarstwa agroturystycznego?
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
Ponad 70 lat
3. Wykształcenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
4. Jakie jest główne źródło dochodu Pana/ Pani gospodarstwa?
Stała praca zarobkowa
Emerytura lub renta
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Działalność agroturystyczna
Działalność rolnicza
5. Jaki był główny motyw podjęcia przez Pana/Panią działalności agroturystycznej?
Chęć kontaktu z ludźmi
Chęć sprawdzenia swoich zalet osobistych
Propozycja doradcy rolniczego
Brak zatrudnienia
Okoliczne atrakcje turystyczne
Powiększenie i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym
Informacje w mediach
Propozycja samorządu terytorialnego
Sprzedaż nadwyżek produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
Posiadanie wolnych pomieszczeń
6. Jak ocenia Pan/ Pani atrakcyjność gminy dla rozwoju działalności agroturystycznej?
Duża
Średnia
Mała
Bardzo mała
Brak atrakcyjności
7. Ile wynosi powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
poniżej 1 hektara
1-5 hektarów
6-10 hektarów
11-15 hektarów
16-20 hektarów
powyżej 20 hektarów
8. Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
Powyżej 20 lat
Mniej niż rok
9. Czy Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok
10. Ile osób zatrudnia Pan/ Pani w gospodarstwie?
1-3
4-6
7-9
10-15
Ponad 15
Nie zatrudniam pracowników
11. Głównymi odwiedzającymi Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne są?
Grupy towarzyskie
Osoby niepełnosprawne
Rodziny z dziećmi
Miłośnicy przyrody
Osoby uprawiające sport
Obcokrajowcy
Osoby starsze
12. Pochodzenie turystów przybywających
Polska
Rosja
Niemcy
Francja
Ukraina
Białoruś
Anglia
Holandia
13. Pod względem czasu pobytu klientów w gospodarstwie dominują?
Wczasowicze
Agroturyści nocujący
Agroturyści chwilowi
Agroturyści jednodniowi
Agroturyści weekendowi
14. Czy obserwuje Pan/ Pani sezonowość ruchu agroturystycznego?
Nie
Tak
15. Na jaki okres przypada największy ruch turystyczny w Pana/ Pani gospodarstwie agroturystycznym?
Jesień
Lato
Wiosna
Zima
16. Co stanowi podstawę oferowanych przez Pana/Panią usług?
oferta rekreacyjna - rożne formy aktywności dla turystów różnych grup wiekowych i różnej sprawności fizycznej
oferta agroturystyczna - związana z czynnym gospodarstwem rolniczym, rolnictwem i przetwórstwem rolniczym, np. obserwacje prac w gospodarstwie, uczestniczenie w niektórych pracach rolniczych, obserwacje zwierząt hodowlanych i niektóre czynności
oferta kulturalna - różnorodne formy związane z szeroko pojmowaną kulturą, nie tylko sztuką ludową, folklorem, ale architekturą, życiem codziennym wsi, wydarzeniami
oferta ekoturystyczna - wycieczki w małych grupach z reguły z wykwalifikowanym przewodnikiem w celu poznania przyrody, np. obserwacje przyrody, fotografowanie, wycieczki z przewodnikiem, wyprawy łodziami lub kajakami do trudno dostępnych miejsc
17. Atrakcje oferowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Organizacja kuligów
Wycieczki po okolicy z przewodnikiem
Zbieranie runa leśnego
Możliwość organizowania ognisk
Jazda konna
Występy kapeli ludowej
Praca przy zwierzętach
Wędkowanie
Leczenie niekonwencjonalne
Uczestnictwo w pracach polowych
Wycieczki rowerowe
Nauka rękodzieła ludowego
18. Produkty żywnościowe, które można zakupić w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
Przetwory owocowo-warzywne
Ryby
Mięso i jego przetwory
Brak
Mleko i jego przetwory
Jaja
Warzywa i owoce
Miód
19. Środki promocji stosowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Radio
Biura podróży i agencje turystyczne
Katalogi i informatory
Foldery i ulotki
Internet
Ogłoszenia prasowe
Punkty Informacji Turystycznej
Telewizja
Targi turystyczne
20. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej?
Tak
Nie
21. Jakiego obszaru działalności dotyczyły szkolenia
Zwrócenie uwagi usługodawców na ekonomiczne myślenie i bycie dobrym przedsiębiorcą
Kształtowanie postaw rolników oraz osobowości przedsiębiorcy, poprzez wskazanie przykładów dobrej praktyki
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Brak szkoleń
Podniesienie kwalifikacji osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne
Zapoznanie z kategoryzacją gospodarstw
Zapoznanie z tendencjami i kierunkami rozwoju agroturystyki
Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska
Promocja tradycji i kultury wiejskiej
Poprawa estetyki gospodarstw i całej wsi
22. Jakie Pana/ Pani zdaniem są główne korzyści wynikające z rozwoju działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   - istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców wsi,
  •   - władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, oświetlenie wsi, kanalizację itp.
  •   - buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich,
  •   - następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu turystycznego, itp.),
  •   - powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na rzecz danej wsi, gminy, powiatu,
  •   - możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,
  •   - podnosi się prestiż wsi i gminy,
23. Z jakimi grupami społeczności lokalnej współpracuje Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Twórcami rękodzieła ludowego
Brak
Pobliskimi gospodarstwami agroturystycznymi
Wytwórcami regionalnych potraw
Lokalną bazą gastronomiczną
Lokalnymi przewodnikami
Kołem gospodyń wiejskich
24. Czy korzystają Państwo z pomocy instytucji:
nie
planujemy
tak, z dotacji od Unii Europejskiej
tak, z pomocy tak z administracji rządowej
tak, z ośrodków doradztwa rolniczego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .