Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Postrzeganie zagrożenia i terroryzmu

1. Wiek
Poniżej 18 19-30 31-45 46-60 powyżej 60
2. Płeć
Kobieta Mężczyzna
3. Wykształcenie
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
4. Czy posiada Pani/Pan dzieci?
tak nie
5. Jak długo mieszka Pani/Pan w obecnym miejscu zamieszkania?
Krócej niż 2 lata 2-5 lat 6-10 lat powyżej 10 lat
6. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?
Tak Nie
7. z poniższych przykładów według Pani/Pana oznacza bezpieczeństwo (można zaznaczyć kilka)
Brak zagrożenia dla członków rodziny Brak zagrożeń dla jednostki Brak zagrożenia dla wspólnoty lokalnej Brak zagrożenia dla Państwa
8. Czy sądzi Pani/Pan, że istnieje realne zagrożenie atakami terrorystycznymi Polsce?
Tak Nie Nie wiem
9. Czy sądzi Pani/ Pan, że Polskie służby bezpieczeństwa dobrze przygotowane są do zapobiegania atakom terrorystycznym?
Tak Nie Nie wiem
10. Jak często słyszy Pani/Pan w mass mediach o atakach terrorystycznych?
Często Czasami Rzadko W ogóle
11. Czy uważa Pani/Pan, że media przyczyniają się do propagowania idei i poglądów terrorystów?
Tak Nie Nie wiem
12. Jaka jest według Pani/ Pana główna przyczyna terroryzmu?
13. Czy obecnie czuje się Pani/Pan bardziej bezpiecznie niż rok temu?
Tak Nie Bez zmian
14. uważa Pani/Pan, że imigranci przybywający do Europy stanowią zagrożenie?
Tak Nie Trudno powiedzieć
15. Czy sądzi Pani/Pan, że w obecnych czasach uszczelnienie granic spowodowałoby zmniejszenie zagrożenia terrorystycznego?
Tak Nie Nie wiem
16. Czy uważa Pani/Pan, że w obecnych czasach powinny być prowadzone w Polsce kampanie uświadamiające społeczeństwo w tematyce terroryzmu?
Tak Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .