Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Agresja wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Typ szkoły ponadgimnazjalnej
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
* 3. W jakim mieście uczęszczasz do szkoły?
Cieszyn
Ustroń
Skoczów
Wisła
* 4. Czy często spotykasz się z zachowaniami agresywnymi w Twojej szkole?
Zachowania agresywne czyli (bicie, szarpanie, popychanie, plotkowanie, obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie itd.)
Bardzo często
Często
Rzadko
Nigdy
* 5. Czy zdarzyło Ci się uczestniczyć jako świadek zachowania agresywnego w szkole?
Tak
Nie wiem
Nie
* 6. Czy byłeś/byłaś ofiarą agresji na terenie szkoły?
Tak
Nie
* 7. Czy byłeś/ byłaś sprawcą agresji?
Tak
Może
Nie
* 8. Z jakimi formami agresji spotkałeś/aś się do tej pory w szkole?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Bicie
Popychanie
Wyłudzanie pieniędzy
Kradzieże
Niszczenie rzeczy
Znęcanie się psychiczne
Obrażanie, wyśmiewanie
Szkodliwe plotki, niszczenie opinii
Groźby z użyciem niebezpiecznego przedmiotu
Inne (podaj obok jakie)
* 9. W jakim miejscu dochodzi najczęściej do przemocy (zachowań agresywnych)?
Korytarz
Łazienki
Szatnia
Boisko
W sali lekcyjnej
W drodze z szkoły do domu lub z domu do szkoły
* 10. Kogo w pierwszej kolejności poinformujesz o problemie (stosowanej wobec Ciebie agresji)?
Nikogo
Koleżankę/Kolegę
Rodziców
Rodzeństwo
Nauczyciela/ Wychowawcę
Pedagoga
Dyrektora Szkoły
Policję
* 11. Dlaczego Twoim zdaniem dochodzi do zachowań agresywnych?
Można wymienić więcej niż jedną odpowiedź (maksymalnie 3)
Chęć pokazania dominacji nad innymi
Popisanie się przed innymi swoją siłą
Sprawia to tej osobie przyjemność
Sposób na osiągnięcie celu
Zachowują się tak jak zachowywali się wobec nich osoby dorosłe
Mają problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić
Rozładowanie emocji
W ten sposób bronią się przed innymi
Inne (podaj)
12. W jaki sposób Twoim zdanie można przeciwdziałać agresji w szkole?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .