Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dot. wartości i jakości życia współczesnych seniorów w Polsce.

1. Płeć
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
kobieta
mężczyzna
2. Wiek
3. Stan cywilny
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
wolny
mężaty/mężatka
wdowiec/wdowa
4. Jeśli jest Pan/Pani w związku małżeńskim proszę podać wiek współmałżonka
5. Miejsce zamieszkania
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
miasto
wieś
6. Mieszkanie
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
dom jednorodzinny własny
dom jednorodzinny wynajmowany
mieszkanie w bloku własne
mieszkanie w bloku wynajmowane
mieszkanie razem z rodziną
dom opieki społecznej
inne
7. Wykształcenie
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
8. Jeśli jest Pan/Pani w związku małżeńskim proszę zaznaczyć wykształcenie współmałżonka
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
9. Sytuacja zawodowa
można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
pracuję zawodowo
prowadzę własną działalność
wykonuję wolny zawód
jestem na rencie/emeryturze
zajmuję się domem
inne
10. Jeśli jest Pan/Pani w związku małżenskim proszę zaznaczyć sytyację zawodową współmałżonka
można zaznaczyć kilka odpowiedzi
pracuje zawodowo
prowadzi własną działalność
wykonuje wolny zawód
jest na rencie/emeryturze
zajmuje się domem
inne
11. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojego życia? Jeśli nie, uzasadnij.
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
tak
nie
12. Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z sąsiadami?
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
tak
nie
sporadyczny
13. Czy uprawia Pan/Pani jakieś formy aktywności fizycznej? Jeśli tak, proszę wymienić.
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
tak
nie
14. Czy uczęszcza Pan/Pani na jakieś poniżej wymienione zajęcia organizowane dla seniorów?
można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Uniwersytet Trzeciego Wieku
klub seniora
wolontariat
w mojej miejscowości nie ma żadnych zajęć dla seniorów
inne
15. Czy korzysta Pan/Pani z nowych źródeł informacji takich jak internet?
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
tak
nie
16. Czy czuje się Pan/Pani odrzucona przez społeczeństwo?
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
tak
nie
17. Jaka Pan/Pani ocenia swoją sytuację materialną?
proszę zaznaczyć tylko jedną odpwoiedź
bardzo źle
źle
średnio
dobrze
bardzo dobrze
18. Czy ktoś stosuje wobec Pana/Pani przemoc? Jeśli tak, proszę podkreślić odpowiednie.
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
nie
tak (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna-zaniedbanie)
19. Czy korzysta Pan/i ze świadczeń opieki społecznej?
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
tak
nie
20. Czy jest Pan/Pani w stanie zrobić samodzielnie zakupy?
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
tak
nie
21. Czy ma Pan/Pani problem w poryszaniu się po swojej miejscowości?
proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
tak
nie
22. Jak ocenia Pan/Pani swój stan zdrowia?
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
niedostatecznie
źle
dostatecznie
dobrze
bardzo dobrze
rewelacyjnie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .