Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla absolwentów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

1. Płeć
Kobieta
Mężczyna
2. Wiek
19-21
22-25
26 i więcej
3. Rok ukończenia szkoły
4. Jaki typ szkoły Pan/Pani ukończył(a)?
Technikum
Liceum uzupełniające
Szkołę Zawodową
5. Profil/zawdód
6. Jakie były motywy wyboru ZSG? (Możliwość zaznaczenia dwóch odpowiedzi)
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które ułatwiłyby zdobycie pracy.
Interesująca oferta szkoły.
Zainteresowanie zgodne z ofertą szkoły.
Dobra opinia o szkole.
Tradycje rodzinne/kontynuacja zawodu rodziców.
Inne,(Jeśli tak,to jakie)
7. Jak ocenia Pan/Pani poziom zdobytej wiedzy pozwalającej na kontynuowanie nauki(Skala 1-5/ 1-niedostateczny , 5-bardzo dobry)
1
2
3
4
5
8. Jak ocenia Pan/Pani stopień rozwijających w tracie nauki umiejętności zawodowych.?(Skala 1-5)
1
2
3
4
5
9. Czy jest Pan/Pani zadowolony z realizacji procesu dydaktycznego i warunków kształcenia?
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
10. Mocne strony(Co najmniej 3 odpowiedzi)
11. Słabe strony(Co najmniej 3 odpowiedzi)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .