Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca decyzji zakupowych konsumentów na rynku ekologicznej żywności.

Zwracam się do Pana/Pani z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest zebranie danych dotyczących decyzji zakupowych konsumentów na rynku ekologicznej żywności. Dane te będą mi służyły jedynie do pisania pracy licencjackiej. Ankieta jest anonimowa. Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Jaki jest stan Pana/Pani wiedzy o ekologicznej żywności?

a) Dobry
b) Raczej dobry
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej zły
e) Zły
* 2. Czy zna Pan / Pani pojęcie ekologicznej żywności?

a) Tak
b) Nie
* 3. Jeśli TAK, to co rozumie Pan / Pani pod pojęciem ekologiczna żywność?
a) żywność zdrowa
b) żywność wysokiej jakości
c) żywność o wysokich walorach smakowych
d) żywność droga
* 4. Czym się Pan/Pani sugeruje przy zakupie produktów spożywczych?
a) Ceną
b) Marką
c) Jakością
d) Opakowaniem
e) Składem
f) Bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego
* 5. Jak Pan /Pani ocenia swój sposób odżywiania się?
a) Zdrowe
b) Raczej zdrowe
c) Nie wiem
d) Raczej niezdrowe
e) Niezdrowe
* 6. Jak często Pan/ Pani kupuje zdrową żywność?
a) Codziennie
b) Raz w tygodniu
c) Raz w miesiącu
d) Kilka razy w roku
e) Nigdy (proszę przejść do pytania nr 11)
7. Co skłania Pana / Panią do zakupu zdrowej żywności (Proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)?
a) Ogólny stan zdrowia
b) Wpływ na środowisko naturalne
c) Wyższa wartość odżywcza w porównaniu z żywnością z produkcji konwencjonalnej
d) Brak zanieczyszczeń chemicznych
e) Wyższe walory smakowe w porównaniu z żywnością z produkcji konwencjonalnej
f) Większa zawartość witamin i składników mineralnych w porównaniu do żywności z produkcji konwencjonalnej
8. Gdzie najczęściej jest kupowana przez Pana / Panią zdrowa żywność?
a) Przez Internet
b) W sklepie ze zdrową żywnością
c) Bezpośrednio od producentów
d) W sklepach osiedlowych
e) W supermarketach
9. Czy korzysta Pan / Pani z targów z ekologiczną żywnością?
a) Tak
b) Nie
10. W jakim stopniu poniższe czynniki wpływają na wybór ekologicznej żywności przez Pana/Panią?
1- najmniej , 5 -najbardziej
12345
a) Pochodzenie produktu
b) Cena
c) Jakość
d) Producent
e) Certyfikat
f ) Skład produktu
* 11. Skąd Pan/ Pani czerpie informacje na temat zdrowej żywności (można wybrać więcej niż jedną odpowiedz)?
a) Sprzedawcy
b) Internet
c) Książki
d) Znajomi
e) Rodzina
f ) Programy TV
g) Prasa
h ) Radio
i ) Dietetyk
* 12. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan / Pani z promocji sprzedaży zdrowej żywności?
a ) Tak (proszę przejść do pytania 13)
b ) Nie (proszę ominąć pytanie 13)
13. Jakie były to formy promocji?
a ) Degustacje
b ) Konkursy
c ) Kupony rabatowe
d) Karta stałego klienta
* 14. 14. Czy rozpoznaje Pan/Pani oznakowania na produktach ze zdrową żywnością?
a ) Tak
b ) Nie
* 15. Ile jest Pan/Pani w stanie wydać na ekologiczną żywność ciągu tygodnia?
a) od 10 do 30 zł
b) od 30 do 50 zł
c) od 50 do 200 zł
d) powyżej 200 zł
* 16. Jaki jest Pana / Pani miesięczny dochód?
a) do 999 zł
b) 1000-1999 zł
c) 2000-2999 zł
d) 3000-3999 zł
e) 4000 zł i powyżej
* 17. Płeć
a ) Kobieta
b) Mężczyzna
* 18. Wiek
a) do 18 lat
b) 19-30 lat
c) 31-40 lat
d) Powyżej 40 lat
* 19. Miejsce zamieszkania
a) Wieś
b) miasto do 50 000 mieszkańców
c) miasto od 50 001 do 300 000 mieszkańców
d) miasto powyżej 300 000 mieszkańców
* 20. Wykształcenie
a) Podstawowe
b) Zawodowe
c) Średnie
d) Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .