Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Jakie jest zainteresowanie czytelnictwem w mieście Puck

1. Jakiego typu publikacje Pan/Pani najchętniej czyta ?
wielokrotny wybór
a) książki
b) czasopisma
c) prasa codzienna
d) informacje internetowe
e) e-book
f) audiobook
2. W jakim celu Pani/Pan czyta ?
wielokrotnego wyboru
a) w celach zawodowych
b) dla poszerzania wiedzy i kompetencji
c) dla rozrywki, relaksu
d) w celu wychowawczo-edukacyjnym
3. Czy książki mogą zastąpić telefon, telewizję, internet ?
jednokrotny wybór
a) zdecydowanie tak
b) częściowo
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
4. czy woli Pani/Pan książkę, audiobook, czy e-book ?
jednokrotny wybór
a) wolę tradycyjną książkę
b) bardziej odpowiada mi e-book
c) wolę korzystać z audiobooka
d) różne formy
5. Czy korzysta Pani/Pan z biblioteki ?
jednokrotny wybór
a) tak
b) nie
6. Jeżeli tak, to z jakiej ?
wielokrotny wybór
a) publiczna
b) pedagogiczna
c) szkolna
d) czytelnie
e) internetowa (np chomikuj)
f) inne
7. Dlaczego warto czytać książki ?
wielokrotny wybór
a) kształtują wyobraźnię
b) poszerzają słownictwo
c) to dobry sposób na nudę
d) dzięki nim stajemy się mądrzejsi
e) inne
8. Czy lubi Pani/Pan czytać książki ?
jednokrotny wybór
a) tak
b) nie
9. Jeżeli tak, to jakie ?
wielokrotny wybór
a) literatura faktu
b) bestsellery
c) publikacje popularno-naukowe
d) poradniki, fantastyka, literatura piękna
e) literatura związana z zawodem
10. Czy korzysta Pani/Pan z wydawnictw elektronicznych ?
jednokrotny wybór
a) tak
b) nie
11. Jeżeli tak, to z jakiego rodzaju ?
wielokrotny wybór
a) e-book
b) audiobook
c) czasopisma on-line
d) portale internetowe
12. czy zauważyła Pani/Pan w swoim otoczeniu inne punkty pobierania książek oprócz bibliotek ?
jednokrotny wybór
a) tak
b) nie
13. Które z poniższych terminów są Pani/Panu znane ?
wielokrotny wybór
a) budki z książkami
b) bookcrossing
14. Czy interesuje się Pani/Pan informacjami o nowościach i zapowiedziach wydawniczych ?
jednokrotny wybór
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
15. W jakich okresach roku czyta Pani/Pan najczęściej ?
jednokrotny wybór
a) zima
b) wiosna
c) lato
d) jesień
e) pora roku nie ma wpływu
16. Jak organizuje Pani/Pan swoją lekturę ?
jednokrotny wybór
a) czytam regularnie
b) czytam sporadycznie
17. Ile czasu poświęca Pani/Pan czytaniu ?
jednokrotny wybór
a) codziennie
b) kilka razy w tygodniu
c) w weekendy
d) inne
18. Czym kieruje się Pani/Pan w wyborze książki ?
wielokrotny wybór
a) recenzja
b) reklama
c) polecenie
d) autor
e) sam/a wybieram co czytam
19. Czy poleca Pani/Pan w pańskiej ocenie warte przeczytania publikacje w najbliższym otoczeniu ?
jednokrotny wybór
a) tak
b) nie
c) czasami polecam
20. Co preferuje Pani/Pan najpierw, książka czy film ?
21. Czy znane są Pani/Panu akcje typu:
wielokrotny wybór
a) cała Polska czyta dzieciom
b) narodowe czytanie
c) nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki
d) czytam bo lubię
22. Czy ma Pani/Pan swój "osobisty sposób na propagowanie czytelnictwa w gronie rodziny, znajomych, proszę pokrótce opisać ?
23. Metryczka: Płeć
jednokrotny wybór
a) kobieta
b) mężczyzna
24. Metryczka : wiek
jednokrotny wybór
a) 15-23
b) 24-35
c) 36-46
d) 46-56
e) powyżej 57 lat
25. Metryczka: wykształcenie
jednokrotny wybór
a) podstawowe
b) gimnazjalne
c) zawodowe
d) średnie
e) wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .