Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

zabawy a rozwój dziecka

Szanowny/a Nauczycielu/ko,

Jestem studentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Pedagogika o specjalności animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa. W związku z pisaniem przeze mnie pracy magisterskiej na temat: wpływu zabaw na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym, chciałabym prosić o uzupełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Ankieta jest anonimowa a zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby mojej pracy magisterskiej.

Dziękuję za udział w badaniu i poświęcony czas.
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wykształcenie
Licencjat
Wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
Wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego
Studium nauczycielskie
* 3. Placówka, w której Pan/i pracuje
Prywatna
Publiczna
* 4. W jakiej grupie wiekowej prowadzi Pan/i zajęcia?
3-latki
4-latki
5-latki
* 5. Jaką rolę według Pana/i odgrywa zabawa w edukacji przedszkolnej: (można wybrać kilka odpowiedzi)
Pozwala na poznanie otaczającej rzeczywistości
Pomaga w radzeniu sobie z czynnościami samoobsługowymi
Umożliwia zaspokojenie zainteresowań dzieci
Ułatwia dziecku funkcjonowanie w życiu społecznym
Wpływa na rozwój procesów psychicznych takich jak: pamięć, myślenie, uwagę
Pomaga w opanowywaniu emocji
* 6. Jakie zabawy realizuje Pan/i najczęściej?
Zabawy tematyczne
Zabawy konstrukcyjne
Zabawy dydaktyczne
Zabawy ruchowe
Zabawy manipulacyjne
* 7. Który z rodzajów zabaw ruchowych stosuje Pan/i najczęściej w swojej pracy?
Bieżne
Orientacyjno- porządkowe
Z czworakowaniem
Równoważne
Z elementami skoku i podskoku
Z elementami rzucania, celowania, toczenia, łapania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .