Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
W związku z przeprowadzanymi badaniami naukowymi na temat społecznej odpowiedzialności konsumentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 minut. Wyniki badania posłużą do napisania artykułu naukowego. Z góry dziękujemy za pomoc.

Społeczna odpowiedzialność konsumentów

* 1. Co według Pana/-i oznacza termin "społeczna odpowiedzialność"?
pomoc potrzebującym
postawa charakteryzująca się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu
zrzeszenie się w grupy w celu osiągnięcia korzyści
chronienie środowiska
dobro wspólne
nie wiem
* 2. Czy spotkał/-a się Pan/-i ze stwierdzeniem "odpowiedzialny konsument"?
tak
nie
* 3. Czy jako konsument zna Pan/i swoje prawa?
Tak, często z nich korzystam
Tak,ale chyba nie wszystkie
Tak, ale z nich nie korzystam
Nie
* 4. Czy ma Pan/-i swoją ulubioną firmę lub markę?
Tak
Nie
* 5. Jakie czynniki decydują o Pana/-i zakupie?
wygląd produktu
cena
marka
skład
przyzwyczajenie
przyjazność środowisku
moda
jakość
* 6. Czy kiedykolwiek złożył/-a Pan/-i skargę lub zażalenie dotyczące produktu lub firmy?
tak
nie
7. Jeśli tak, to na jakie?
* 8. Czy gdyby wiadome było Panu/-i, że dana firma posiada strategię Społeczenej Odpowiedzialności Biznesu, czy chętniej kupowałby/-aby Pan/-i produkty tej firmy?
Tak
Nie
Nie wiem co to społeczna odpowiedzialność
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am
* 9. Czy gdyby wiadome było Panu/-i, że dana firma łamie prawa człowieka, czy nadal kupowałby/-aby Pan/-i produkty tej firmy?
Tak
Nie
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am
* 10. Czy gdyby wiadome było Panu/-i, że dana firma zagraża środowisku, czy nadal kupowałby/-aby Pan/-i produkty tej firmy?
Tak
Nie
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am
* 11. Czy gdyby wiadome było Panu/-i, że dana firma łamie przepisy prawa pracy np. poprzez zatrudniane nieletnich, nie dawanie urlopu , czy nadal kupowałby/-aby Pan/-i produkty tej firmy?
Tak
Nie
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am
* 12. Oceń działania, które uważąsz za działania społecznie odpowiedzialne konsumenta
0- nie uważam tego działania za społecznie odpowiedzialnego1- działanie to jest w niewielkim stopniu odpowiedzialnie społecznie2-działanie to jest odpowiedzialnie społecznie3- działanie to jest wyróżniająco się odpowiedzialnie społecznie
kupno produktów ekologicznych, lokalnych
ponowne użycie produktu
kupno produktów nadających się do recyklingu
kupno produktów, których opakowanie nadaje się do recyklingu
kupno produktu pochodzącego ze sprawiedliwego handlu (tzw. fair trade)
kupno produktów od firm posiadających strategię CSR
nie używanie jednorazowych reklamówek
oszczędzanie wody
znajomość prawa konsumenta
segregacja śmieci
* 13. Oceń formy odpowiedzialnej konsumpcji, które stosujesz
0- nie uważam tego za działanie społecznie odpowiedzialne1-rzadko stosuję2- czasami stosuję3- często stosuję
kupno produktów ekologicznych, lokalnych
ponowne użycie produktu
kupno produktów nadających się do recyklingu
kupno produktów, których opakowanie nadaję się do recyklingu
kupno produktu pochodzącego ze sprawiedliwego handlu (tzw. fair trade)
kupno produktów od firm posiadających strategię CSR
nie używanie jednorazowych reklamówek
oszczędzanie wody
znajomość prawa konsumenta
segregacja śmieci
* 14. Czy kiedykolwiek szukał/-a Pan/-i informacji dotyczących działalności firmy, której produkty najczęściej są przez Pana/-nią kupowane?
Tak
Nie, ale chętnie dowiem się więcej o działalności firmy
Nie, nie potrzebuje takich informacji
* 15. Jak zareagowałby/aby Pan/-i na poniższą sytuację:
kupno produktu mimo wszystkorezygnacja z produktuzwrócenie uwagi pracownikowizłożenie skargi do kierownika sklepuzawiadomienie Inspekcji Handlowejbrak reakcji
Cena produktu przy kasie różni się od ceny na półce
Produkt byłby przeterminowany
Produkt miałby zmienioną datę spożycia
Produkt byłby uszkodzony
* 16. Czy uważa Pan/i, że jest społecznie odpowiedzialnym konsumentem?
tak
nie
* 17. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 18. Wiek
<20
21-30
31-50
>50
* 19. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 20. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 20 tys.
miasto od 20 tys. do 100 tys.
miasto od 100 tys. do 200 tys.
miasto powyżej 200 tys.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .