Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

TECHNIKA

Ankieta dotycząca zajęć technicznych.

Drogi/a Uczniu/Uczennico!

Chciałabym poznać Twoją opinię na temat sposobu prowadzenia lekcji. Uzyskane informacje pozwolą mi podnieść efektywność nauczania tego przedmiotu w naszej szkole. Bardzo Cię proszę o szczere odpowiedzi.
Ankieta jest anonimowa.
* 1. Jestem uczniem klasy?
a) 4a
b) 4b
c) 4c
d) 4d
e) 5a
f) 5b
g) 6a
h) 6b
i) 6c
* 2. Czy lubisz przychodzić na lekcje prowadzone przez nauczyciela techniki?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 3. Czy nauczyciel jasno i zrozumiale tłumaczy nowe zagadnienia na lekcji?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 4. Czy nauczyciel chętnie odpowiada na pytania?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 5. Czy nauczyciel okazuje uczniom życzliwość i sympatię?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 6. Czy w razie trudności mogę zwrócić się do nauczyciela o indywidualną pomoc, wyjaśnienie?
a) zawsze
b) często
c) czasem
d) nigdy
* 7. Czy materiał na lekcjach techniki jest interesujący?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 8. Czy nauczyciel sprawiedliwie ocenia?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 9. Czy nauczyciel jednakowo traktuje wszystkich uczniów?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
* 10. Czy z nauczycielem można się dogadać/ pójść na kompromis w różnych typowych i nietypowych sprawach?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 11. Co chciałbyś zmienić w lekcjach techniki? Odpowiedź uzasadnij.
* 12. Czy uważasz, że lekcje techniki są lub będą mi przydatne? Odpowiedź uzasadnij.
* 13. Czy nauczyciel wykazuje się poczuciem humoru?
a) Zawsze lekcje są bardzo wesołe
b) Często
c) Czasem
d) Nigdy - z tym nauczycielem nie można pożartować
* 14. Spośród poniższych przymiotników zaznacz maksymalnie 5, które charakteryzują nauczyciela.
a) sumienny
b) wymagający
c) pomocny
d) sprawiedliwy
e) niesprawiedliwy
f) motywujący
g) bierny
h) profesjonalny
i) z poczuciem humoru
j) ponury
k) nieśmiały
l) odważny
ł) miły
Dziękuję za wypełnienie ankiety.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .