Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie sędziów kompetentnych

* 1. W pytaniu wykorzystano formę tekstu jaką zawiera SJŻM-B kwestionariusza dążąca do uzyskania odpowiedzi w jakim stopniu dany obszar jest ważny dla gimnazjalistów.

Ciebie, sędzio kompetentny proszę, o zaznaczenie w jakim stopniu wyróżniona sfera życia znacząca jest dla poczucia subiektywnej jakości życia młodzieży gimnazjalnej.

Innymi słowy, w jakim stopni w wyróżnionym obszarze życia młodzieży zawarte jest wyżej opisane kryterium subiektywnej jakości życia.

1 - brak zgodności z kryterium
2 - niewielka zgodność z kryterium
3 - wystarczająca zgodność z kryterium
4 - duża zgodność z kryterium
5 - całkowita zgodność z kryterium

12345
moja odporność na stres
mój wygląd zewnętrzny
moje plany na przyszłość
jakość komputera, laptopa, tableta
moja zdolność samokontroli
to, że jestem popularny wśród rówieśników
więzi emocjonalne w rodzinie
wycieczki i podróży, które odbywam
budowa ciała
moja waga i proporcje ciała
bezpieczeństwo, które dostarcza mi rodzina
aktywność poza domem (np. spacery, jazda rowerze)
popularność na portalach społecznościowych
to, że mogę liczyć na pomoc znajomych
sprawność z jaką wykonuję zadania
moje kompetencje społeczne
aktywność w domu (np. oglądanie TV, czytanie książki)
to, że jestem przez znajomych rozumiany
zasady i reguły obowiązujące w grupie moich znajomych
12345
możliwość realizacji pragnień i zachcianek
ilość rzeczy, które robię w ciągu dnia
rozmowy prowadzone w domu
częstość wymiany rzeczy na nowe
własne zasoby finansowe
mój styl spożywania alkoholu
ilości i sposoby realizacji obowiązków domowych
wsparcie, które otrzymuję od rodziny
nowe informacji, które zdobywam
mój stylu życia
moje nawyki żywieniowe
to, że wnoszę coś ważnego do grupy znajomych
wytrwałość w dążeniu do celu
sprawiedliwe traktowanie mnie przez członków rodziny
uczestnictwo w płatnych formach rekreacji (np. Paintball, Bowling)
wsparcie, które otrzymuję od znajomych
moja pomysłowość i wyobraźnia
wykształcenie, które zdobywam
jakość akcesoriów i sprzętów (np. rower, gitara, odtwarzacz mp3)
częstość zakupów odzieży, kosmetyków
12345
czas spędzany ze znajomymi
mój stan zdrowia
jakość i marka kosmetyków, które posiadam
spostrzegawczość i zdolność analizy informacji
jakość i marka ubrań, które posiadam
rzeczy, które posiadam
szacunek jakim darzą mnie znajomi
to, że należę do paczki znajomych
aktywność na rzeczy innych, którą wykonuję bezinteresownie
możliwość wspólnego decydowania o sprawach dotyczących rodziny
moi znajomi
uwaga, którą poświęca mi rodzina
wytrzymałość i kondycja fizyczna
to jak organizuję swój czas
niezależność i autonomią, którą mam w rodzinie
realizacja moich potrzeb seksualnych
reguły i zasady obowiązujące w rodzinie
to, że są sprawy, w których jestem lepszy od innych
dotychczasowe moje osiągnięcia
postawy rodziców wobec mnie
12345
ilość znajomych
energia fizyczna, którą posiadam
zaufanie jakim darzą mnie znajomi
moja ciekawość i zainteresowanie światem
to, że wśród znajomych mogę być sobą
to jakie osoby należą do grona moich znajomych
czas spędzony z rodziną
zdolność zapamiętywania i przypominania sobie informacji
możliwość samodzielnego decydowania o sprawach rodzinnych
moje zdolności intelektualne
zaufanie, którym darzą mnie członkowie rodziny
trafne formułowanie sądów i opinii
sprawność fizyczna
telefon, jaki posiadam
to, że jestem ważny dla rodziny
to, że jestem rozumiany przez rodzinę
warunki finansowe mojej rodziny
moja tożsamość płciowa
realizowanie swoich zainteresowań
samodzielne decyzje dotyczące aktywności poza domem
12345
wyposażenie mojego mieszkania/domu
sprzęt elektroniczny, który posiadam (np. aparat cyfrowy)
wytrwałość i kondycja psychiczna
związek uczuciowy z drugą osobą
2. Jeśli w trakcie badania dostrzegłeś/aś literówki, błędy w treści lub błędy merytoryczne, proszę opisz je tu.
O to samo proszę w przypadku dodatkowych uwag i sugestii.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance