Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Znaczenie parabanków na rynku usług finansowych

* 1. Czy korzysta Pan/Pani z usług bankowych?
Tak
Nie
* 2. Czym kieruje się Pan/Pani w pierwszej kolejności przy wyborze kredytu?
Szybkość uzyskania gotówki
Wysokość rat miesięcznych
Całkowity koszt spłaty kredytu
Ogólna opinia na temat banku
* 3. W jaki sposób podchodzi Pan/Pani do podpisywania umów?
Zawsze czytam skrupulatnie umowę przed podpisaniem.
Zapoznaję się tylko z wybranymi punktami zawartymi w umowie.
Składam podpis bez zapoznawania się z warunkami umowy.
* 4. Jak postrzega Pan/Pani ofertę instytucji parabankowych w Polsce?
Pozytywnie, są dobrą alternatywą w porównaniu do banków.
Pozytywnie, aczkolwiek bałbym/bałabym się skorzystać.
Negatywnie, nigdy nie podjąłbym/podjęłabym decyzji o skorzystaniu.
Nie mam zdania.
* 5. Czy korzysta Pan/Pani z usług podmiotów parabankowych?
Tak
Nie
6. Jeżeli tak, jak często korzysta Pan/Pani z tego typu usług? (jeżeli nie - pomiń pytanie)
Co najmniej raz w roku.
Raz na 2-3 lata.
Raz na 3-5 lat.
Raz na 5-10 lat.
* 7. Czy uważa Pan/Pani, że propozycje instytucji parabankowych różnią się od produktów oferowanych przez banki?
Tak, na korzyść banków.
Tak, na korzyść instytucji parabankowych.
Nie ma różnicy, więc traktuję je jednakowo.
* 8. Co skłoniłoby Pana/Panią do skorzystania usług instytucji parabankowych? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Konkurencyjna oferta na tle oferowanych przez banki.
Szybkość i łatwość korzystania z tego typu usług.
Przejrzyste zasady funkcjonowania tego typu instytucji i oferowanych przez nich usług.
Wdrożenie odrębnych regulacji prawnych dotyczących tych instytucji.
Pozytywna opinia znajomych i bliskich.
* 9. Skąd najczęściej czerpie Pan/Pani informacje na temat instytucji parabankowych?
Ulotki, reklamy, prasa, Internet.
Od bliskich i znajomych.
Bezpośrednio od pracowników w placówkach tych instytucji.
* 10. Jak ocenia Pan/Pani instytucje parabankowe pod kątem wiarygodności i zaufania w skali 1-5?
1
2
3
4
5
* 11. Czy uważa Pan/Pani, że instytucje parabankowe przekazują rzetelne i pełne informacje na temat warunków oferowanych usług?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 12. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 13. Wiek
Poniżej 25
25-35
35-45
45-55
55-65
65-75
Powyżej 75
* 14. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .