Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Analiza zasobowa Wojsk Lądowych

Analiza zasobowa Wojsk Lądowych w odniesieniu do zagrożeń

Ankieta skierowana jest do żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych (WL). Proszę w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie odpowiedzieć na pytania z zakresu zasobów (sił i środków) Wojsk Lądowych RP w odniesieniu do zagrożeń: konwencjonalnych, asymetrycznych i hybrydowych. Ankieta zawiera 30 pytań odnoszących się do wyżej podanych zagrożeń militarnych, obejmujące zakres zasobów materialnych i niematerialnych Wojsk Lądowych RP. We wszystkich pytaniach zastosowano skalę ocen od 1 do 5, gdzie: 1 jest najniższą oceną, natomiast 5 jest najwyższą oceną oraz dodatkową opcję „nie mam zdania”. Na końcu ankiety jest możliwość w części opisowej rozwinięcia i sprecyzowania własnej opinii dotyczącej pytań z ankiety. W celu zakończenia ankiety należy odpowiedzieć na wszystkie pytania zamknięte (część opisowa nie jest obowiązkowa).
* 1. Proszę podać stopień zawodowy
Generał Pułkownik Podpułkownik
Major Kapitan Porucznik
Podporucznik Starszy chorąży sztabowy Starszy chorąży
Chorąży Młodszy Chorąży Starszy sierżant
Sierżant Plutonowy Starszy kapral
Kapral Starszy szeregowy Szeregowy
Inne
* 2. W jakim stopniu, Twoim zdaniem, Polska jest narażona na zagrożenia militarne:
12345Nie mam zdania
Wojny konwencjonalnej?
Ataku terrorystycznego?
Działań hybrydowych?
* 3. Jak oceniasz ogólny potencjał Sił Zbrojnych RP w odniesieniu do zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojny konwencjonalnej?
Ataku terrorystycznego?
Działań hybrydowych?
* 4. Na jakim poziomie oceniasz ilość bojowego uzbrojenia indywidualnego żołnierza WL (broń strzelecka) w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 5. W jakim stopniu oceniasz jakość i zaawansowanie technologiczne broni indywidualnej znajdującej się w zaopatrzeniu WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 6. W jakiej mierze, Twoim zdaniem, WL posiadają sprzęt artyleryjski adekwatny do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 7. Jak szacujesz jakość i stopnień zaawansowania sprzętu artyleryjskiego WL w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 8. Na jakim poziomie oceniasz ilość pojazdów bojowych WL (czołgi, bojowe wozy piechoty, wozy rozpoznawcze, itp.) w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 9. W jakim stopniu oceniasz stan i zaawansowanie technologiczne pojazdów bojowych WL (czołgi, bojowe wozy piechoty, wozy rozpoznawcze, itp.) stosownie do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 10. Jak oceniasz dostępną ilość wozów wsparcia bojowego WL (dowódcze, łączności, itp.) w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 11. Na jakim poziome szacujesz jakość i zaawansowanie technologiczne wozów wsparcia bojowego WL (dowódcze, łączności, itp.) w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 12. W jakiej mierze, Twoim zdaniem, WL wyposażone są w ciężki sprzęt inżynieryjny i logistyczny stosowny do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 13. Jak szacujesz poziom jakości i zawansowania technologicznego ciężkiego sprzętu inżynieryjnego i logistycznego WL przystosowanego do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 14. Jak oceniasz rozwój, wpływ i skuteczność prowadzonych modernizacji w WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 15. W jakiej skali oceniasz celowość czynionej modernizacji WL w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 16. Na jakim poziomie oceniasz całkowitą ilość żołnierzy WL (47.977 żołnierzy WL) w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 17. W jakim stopniu oceniasz efekt i skuteczność szkolnictwa WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 18. W jakiej mierze oceniasz efekt i skuteczność prowadzonych ćwiczeń adekwatnych do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 19. Jak szacujesz prawidłowość rozmieszczenia jednostek WL na terenie kraju odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 20. W jakim stopniu, Twoim zdaniem, organy dowódcze WL posiadają wystarczające kompetencje w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 21. Na jakim poziomie szacujesz posiadane kompetencje żołnierzy WL w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 22. W jakiej skali oceniasz wiedzę organów dowódczych WL adekwatną do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 23. Jak oceniasz wiedzę żołnierzy WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 24. W jakiej mierze oceniasz zgromadzone doświadczenie organów dowódczych WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 25. W jakim stopniu, Twoim zdaniem, żołnierze WL zgromadzili doświadczenie w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 26. Jak oceniasz procedury prowadzenia działań zbrojnych WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 27. Na jakim poziomie oceniasz zrozumiałość i precyzyjność wprowadzonych regulaminów i doktryn wojskowych oraz ich kompatybilność z procedurami w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 28. W jakiej skali oceniasz podział struktury organizacyjnej WL oraz jej skuteczność w odniesieniu do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 29. Jak Twoim zdaniem funkcjonuje zarządzanie zasobami osobowymi w szeregach WL odnosząc się do danego zagrożenia:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
* 30. Na ile oceniasz umiejętności organizacyjne sztabu dowódczego WL reagującego na dane zagrożenie:
12345Nie mam zdania
Wojna konwencjonalna?
Atak terrorystyczny?
Działania hybrydowe?
31. Rozwiń swoją opinię dotyczącą pytań z ankiety:
Nie obowiązkowe.
Uzbrojenie i sprzęt bojowy Wojska Lądowego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .