Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Białystok w dotychczasowych działaniach promocyjnych Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na krajowym rynku turystycznym

* 1. Co Pana/i zdaniem jest największym atutem miasta Białystok?
Zabytki
Wielokulturowość
Imprezy kulturowe
Atrakcje turystyczne
Obiekty sakralne
Przyjazna atmosfera
* 2. Jak ocenia Pan/i ofertę turystyczną miasta Białystok?
Bardzo atrakcyjna
Atrakcyjna
Przeciętna
Nieatrakcyjna
* 3. Jak Pan/i ocenia dotychczasową promocję turystyczna miasta Białystok?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Trudno stwierdzić
* 4. Które działania promocyjne mają według Pana/i największe znaczenie w dotarciu do turysty? (max 3 odpowiedzi)
Foldery promocyjne
Biuletyny i publikacje książkowe
Udział w targach
Promocja w mediach (radio, telewizja)
Konkursy
Imprezy
Promocja w Internecie
* 5. Jakie działania promocyjne m. Białegostoku prowadzone przez PROT są Pan/i znane? (max 3 odpowiedzi)
Foldery promocyjne
Biuletyny i publikacje książkowe
Udział w targach
Promocja w mediach (radio, telewizja)
Konkursy
Imprezy
Promocja w Internecie
Wszystkie wymienione
Żadne
* 6. Jak Pan/i ocenia działania promocyjne m. Białegostoku prowadzone przez PROT? (1- słabo, 5 – bardzo dobrze)
12345
Foldery promocyjne
Biuletyny i publikacje książkowe
Udział w targach
Promocja w mediach (radio, telewizja)
Konkursy
Imprezy
Promocja w Internecie
* 7. Czy spotyka się Pan/i z działaniami promocyjnymi miasta Białystok w środkach masowego przekazu o zasięgu ponadregionalnym prowadzonymi przez PROT?
Często
Czasami
Rzadko
W ogóle
Nie zwracam na to uwagi
* 8. Czego najbardziej Pana/i zdaniem brakuje w działaniach promocyjnych miasta Białystoku prowadzonych przez PROT? (max 3 odpowiedzi)
Długoterminowej perspektywy czasowej
Systematyczności
Konsekwencji
Ciekawych pomysłów
Większego zaangażowania znanych ludzi
* 9. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 10. Wiek
<18
18-25
26-35
36-55
>55
* 11. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 10 tyś. mieszkańców
Miasto od 10 tyś. – 50 tyś. mieszkańców
Miasto od 50 tyś. – 100 tyś. mieszkańców
Miasto od 100 tyś. – 500 tyś, mieszkańców
Miasto powyżej 500 tyś. mieszkańców
* 12. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .