Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Witam, jestem studentką II roku na Wydziale Zarządzania – Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsza ankieta dotyczy tematu turystyki, a jej wyniki będą wykorzystane do napisania mojej pracy magisterskiej. W każdym pytaniu proszę o wybór jednej odpowiedzi, w pytaniach z tabelką proszę o zaznaczenie X w każdym wierszu. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Dziękuję za udzielone odpowiedzi.

​Witam, jestem studentką II roku na Wydziale Zarządzania – Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsza ankieta dotyczy tematu turystyki, a jej wyniki będą wykorzystane do napisania mojej pracy magisterskiej :) wypełnienie zajmuje 5 minut

1. Jak często Pani/Pan wyjeżdża w celach turystycznych w ciągu roku? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
raz w roku
dwa razy w roku
3 i więcej
wcale
2. Wybierając cel podróży opieram się głównie na: (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. Własnych doświadczeniach/wiedzy
b. Opinii znajomych
c. Opinii rodziny
d. Internet/media
3. Jak często wyjeżdża Pani/Pan w następujące miejsca? (Proszę zaznaczyć x, w każdym wierszu jedną opcję)
Raz w rokuDwa razy w rokuCzęściej niż dwa razy w rokuRaz na dwa lataRzadziej niż raz na dwa lata
W polskie góry
Nad polskie morze
Nad polskie jeziora
Na działkę
Za granicę
4. Jak często Pani/Pan wyjeżdża na wyjazdy o charakterze: (Proszę zaznaczyć x, w każdym wierszu jedną opcję)
Raz w rokuDwa razy w rokuCzęściej niż dwa razy w rokuRaz na dwa lataRzadziej niż raz na dwa lata
Weekendowym (max 4 dni)
Pobytowym (powyżej 5 dni)
5. Jak często wyjeżdża Pani/Pan w sposób: (Proszę zaznaczyć x, w każdym wierszu jedną opcję)
Raz w rokuDwa razy w rokuWięcej niż dwa razy w rokuRaz na dwa lataRzadziej niż raz na dwa lataNigdy
Zorganizowany (przez biura podróży lub inne organizacje)
Na własną rękę
6. Jak często szuka Pani/Pan z ofert w internecie? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. Bardzo często
b. Często
c. Rzadko
d. Bardzo rzadko
e. Wcale (Proszę przejść do pytania nr 8)
7. Co Pani/Pan sądzi o ofertach zamieszczonych w internecie? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. są zdecydowanie atrakcyjne
b. są raczej atrakcyjne
c. są ani atrakcyjne ani nieatrakcyjne
d. są raczej nie atrakcyjne
e. są zdecydowanie nieatrakcyjne
8. Które oferty według Pani/Pana są atrakcyjniejsze? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. Oferty biur stacjonarnych
b. Oferty internetowe
c. Nie korzystam ani z jednych, ani z drugich
9. Jakie zakupy Pani/Pan preferuje?(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. First minute (zakup na prawie 6 miesięcy przed wyjazdem)
b. Last minute (zakup parę dni przed wyjazdem)
c. Nie zwracam uwagi ani na jedno ani na drugie, kupuję kiedy chcę
10. Na ile o wyborze przez Panią/Pana miejsca docelowego decyduje dany czynnik?( Proszę zaznaczyć x, w każdym wierszu jedną opcję)
Zdecydowanie decydujeRaczej decydujeAni decyduje, ani nie decydujeRaczej nie decydujeZdecydowanie nie decyduje
Cena
Atrakcyjność miejsca
Położenie
Opinie znajomych, rodziny
Reklama danego miejsca/obiektu
11. Na ile lubi Pani/Pan następujące formy wypoczynku: (Proszę zaznaczyć x, w każdym wierszu jedną opcję)
Bardzo lubięRaczej lubięAni lubię ani nie lubięRaczej nie lubięBardzo nie lubię
Odpoczynek bierny na plaży
Spokojne spacery
Spotkania towarzyskie
Pobyt w miejscach rozrywki/parkach rozrywki
Zwiedzanie zabytków
Wydarzenia kulturalne(np. teatr, koncerty)
Poznawanie kultury i historii miejsca docelowego i jego mieszkańców
Aktywny wypoczynek
Przeżycie ciekawej przygody
Zdobycie nowych umiejętności
Sport / aktywność fizyczna
12. Ile średnio wydaje Pani/Pan na wszystkie wyjazdy o charakterze turystycznym w ciągu roku (na siebie)? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. Do 1000zł
b. 1001 – 2000 zł
c. 2001 – 3000 zł
d. 3001 – 4000 zł
e. Powyżej 4000 zł
13. Ile wydaje Pani/Pan na tygodniowy wyjazd w kraju na osobę? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
A. Poniżej 500zł
B. 501-1000zł
C. 1001-1500zł
D. 1501-2000zł
E. Powyżej 2000zł
14. Ile wydaje Pani/Pan na tygodniowy wyjazd za granicę na osobę? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
A. Poniżej 500zł
B. 501-1000zł
C. 1001-1500zł
D. 1501-2000zł
E. Powyżej 2000zł
15. Jak często w miejscu docelowym kupuje Pani/Pan poszczególne przedmioty (Proszę zaznaczyć x, w każdym wierszu jedną opcję)
Bardzo częstoCzęstoRzadkoBardzo rzadkoNie kupuję wcale
Żywność
Pamiątki
Atrakcje dodatkowe (np. wycieczki fakultatywne)
Ubrania
Art.codziennego użytku (np. chemia, kosmetyki)
Biżuteria
Transport
16. Pani/Pana wiek(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. 18-30
b. 31-45
c. 45 i więcej
17. Miejsce zamieszkania (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. Wieś
b. Miasto do 50 tyś. mieszkańców
c. Miasto od 51-100 tyś. mieszkańców
d. Miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców
18. Czy jest Pani/Pan osobą pracującą?(Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a. Tak
b. Nie
19. Jakie są Pani/ Pana zarobki brutto w skali miesiąca (pytanie anonimowe wyłącznie do celów badawczych)
a. Nie pracuje
b. Poniżej 1000zł
c. 1001-2000zł
d. 2001-3000zł
e. 3001-4000zł
f. Powyżej 4000zł


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance