Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zgłoszenie na szkolenie "Umowa o pracę a umowa zlecenie"

* 1. Dane osobowe:
Imię i nazwisko
* 2. Dane kontaktowe:
Adres e-mail
Nr telefonu
3. Jakie masz oczekiwania w związku ze szkoleniem? Pytania? Uwagi?