Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENACH WIEJSKICH

* 1. Płeć:
kobieta,
mężczyzna
* 2. Jaka jest Pana/Pani wielkość gospodarstwa domowego ?
1
2
3
4
5 i więcej
* 3. Czy sortuje Pan/Pani odpady ?
Tak
Nie
4. Jeśli tak, proszę zaznaczyć, które odpady Pan/Pani sortuje:
odpady komunalne,
makulatura,
tworzywo sztuczne,
metale,
niepotrzebne leki,
odpady organiczne,
5. Jeśli nie, to dlaczego:
nie mam czasu,
nie chce mi się,
mam za małe mieszkanie,
zbyt pracochłonne
6. Czy uważa Pan/Pani, że system gospodarki odpadami w Państwa wsi funkcjonuje prawidłowo ?
tak
nie
nie wiem
* 7. Czy segreguje Pan/Pani odpady regularnie (np. codziennie) ?
Tak
Nie
* 8. Idąc na zakupy bierze Pan/Pani swoją torbę
tak: bawełnianią , foliową
nie
* 9. Kupując produkty oznaczone „opakowanie zwrotne” Pan/Pani:
wyrzucam je, nie sortując,
wyrzucam je, sortując,
oddaje je w sklepie,
przetrzymuje w domu.
10. Co Pan/Pani robi z odpadami niebezpiecznymi, czyli lekarstwami, bateriami, żarówkami:
wyrzucam do odpadów nieposortowanych,
wyrzucam do oznaczonych pojemników na terenie wsi,
przeterminowane leki zanoszę do apteki.
* 11. Co Pan/Pani robi z odpadami związanymi z pielęgnacją drzew, krzewów, kwiatów, traw ?
spalam je,
wyrzucam do odpowiedniego pojemnika,
zostawiam, aż się same rozłożą,
wyrzucam do kompostownika
* 12. Jeśli obecnie nie segreguje Pan/Pani śmieci, to w przyszłości byłby Pan/Pani skłonny/a do ich segregacji ?
Tak
Nie
13. Jeśli nie proszę podać dlaczego
14. Jeśli TAK, to co zmotywowałoby Pana/Panią do segregacji śmieci ?
bezpłatny pojemnik na odpady i łatwiejszy dostęp do nich,
niższa opłata za odbiór odpadów w przypadku ich segregacji,
wyższa opłata za odbiór odpadów, w przypadku braku segregacji.
* 15. Jaką kwotę przeznacza Pan/Pani miesięcznie na odpady ?
16. Czy ma Pan/Pani świadomość jaka firma odbiera odpady w Pańskiej wsi ?
Tak
Nie
* 17. Czy w Pana/Pani miejscowości jest możliwość sortowania odpadów ?
Tak
Nie
Nie wiem
* 18. Czy uważa Pan/Pani że selektywna zbiórka śmieci przynosi korzyści ?
Tak
Nie
Nie wiem
19. Jeśli TAK, to jakie:
finansowe – oszczędzam na wywozie śmieci,
poprawa stanu środowiska,
lepsze samopoczucie, że robię coś dla środowiska,
większa świadomość, że wypełniam obowiązki obywatela,
mniej zdegradowane środowisko w przyszłości.
* 20. W jaki sposób segreguje Pan/Pani śmieci:
w kilku workach tworzyw sztucznych, odbieranych przez firmę,
w jednym worku tworzywa sztucznego, odbieranych przez firmę,
przynoszę odpady do pojemników do segregacji oddalonych od mojego domu,
inny sposób...
21. Inny sposób... (dotyczy pytania poprzedniego)
* 22. Pana/ Pani wiek:
15 – 18 lat,
19 - 25 lat,
26 – 39 lat,
40 – 55 lat,
56 – 69 lat,
powyżej 70 lat.
* 23. Sytuacja zawodowa:
renta, emerytura,
stała praca,
dorywcza praca,
bezrobotny,
uczeń, student,
gospodyni domowa,
rolnik
* 24. Pana/Pani miejsce zamiekszania:
dom wielorodzinny,
dom jednorodzinny,
inne.
* 25. Wykształcenie:
podstawowe,
zawodowe,
średnie,
wyższe.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance