Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

NAUCZYCIELE internet

Mam na imię Kinga, jestem uczennica klasy 2b w I Liceum Ogólnokształacącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna podjęłam się wykonania projektu naukowego, którego celem jest między innymi przeprowadzenie badań na temat tego, jakie problemy mają ludzie w porozumiewaniu się z innymi osobami. Badanie przeprowadzam głównie wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zwracam się z prośbą do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o wzięcie udziału w ankiecie, dzięki, której będę mogła zrealizować założenia projektu i poprzeć je wynikami badań. Opracownia projektu zaprezentuję, by przekonać do tego, aby umiejętności empatycznej komunikacji interpersonalnej uczono w szkole .
Liczę na szczere odpowiedzi.
1. Zdarza się,że mam problemy w komunikacji z uczniem. (Proszę wskazać właściwą odpowiedź)
tak
nie
2. W szkole, w której pracuję, zdarzają się konflikty w relacji uczeń-nauczyciel. (Prosze wskazać właściwą odpowiedź)
tak
nie
nie mam zdania
3. Jeśli zdarzają się problemy w relacjach uczeń-nauczyciel, najczęściej powodem jest: (Może być więcej niż jedna odpowiedź)
to, że uczniowie upierają się "przy swoim"
to, że nauczyciele upierają się "przy swoim"
to, że uczniowie nie liczą się ze zdaniem nauczyciela
to, że nauczyciel nie bierze pod uwagę zdania ucznia
to, że w kontaktach biorą górę emocje
brak umiejętności empatycznej komunikacji uczniów
brak umiejętności empatycznej komunikacji nauczycieli
brak wypracowanych relacji w kontaktach uczeń-rodzic-nauczyciel
struktura hierarchiczna szkoły
to, że nauczyciel obawia się utraty autorytetu
to, że uczniowie wywołują presję/szantażują nauczyciela
to, że nauczyciele wywołują presję/szantażują ucznia
to, że uczeń nie okazuje nauczycielowi szacunku
to, że nauczyciel nie okazuje uczniowi szacunku
4. W przypadku problemów w komunikacji z uczniami najczęściej: (Może być więcej niż jedna odpowiedź)
rozwiązuję problem
zgłaszam dyrekcji
zwracam się z prośbą o pomoc do pedagoga, psychologa
wzywam rodziców
5. W przypadku braku postępów w nauce, niewłaściwym zachowaniu ucznia, jeśli proszę o kontakt rodziców, to celem jest: (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
poinformowanie rodzica o braku postępów w nauce, niewłaściwym zachowaniu ucznia
prośba, by rodzic porozmawiał z uczniem i wpłynął na brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie
zaproponowanie zasad i warunków współpracy z rodzicem i uczniem
6. Czy Pani/Pana zdaniem warto byłoby uczyć się zasad dobrej komunikacji? (Poszę wskazać właściwą odpowiedź)
tak
nie
nie mam zdania
7. Czy Pani/Pana zdaniem zasad i umiejętności empatycznej komunikacji warto uczyć w szkole? (Proszę wskazać właściwą odpowiedź)
tak
nie
nie mam zdania
8. Jeśli tak, to w jakiej formie (Może być więcej niż jedna odpowiedź)
jako oddzielnego przedmiotu w szkole
w formie treści ujętych w programie pracy wychowawczej
na kółkach zainteresowań/zajęciach dodatkowych
9. Czy byłaby Pani/byłby Pan zainteresowana/y zdobyciem umiejętności uczenia zasad empatycznej komunikacji, gdyby była taka możlwość? (Proszę wskazać właściwą odpowiedź)
tak
nie
nie mam zdania
10. Jeśli tak, to w jakiej formie? (Może być więcej niż jedna odpowiedź)
kursu/szkolenia
samokształcenia
współpracy z osobami, które posiadają takie umiejętności
warsztatów prowadzonych przez trenerów języka PBP
11. Jestem nauczycielem: (Proszę o zazanczenie właściwej odpowiedzi)
w przedszolu
w szkole podstawowej, w klasach 1-3
w szkole podstawowej, w klasach 4-6
w szkole gimnazjalnej
w liceum ogólnokształacącym
w technikum
w zasadniczej szkole zawodowej
12. Jestem nauczycielem ze stażem (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
1-5 lat
5-10 lat
11-20 lat
21-30 lat
więcej niz 30 lat
Dziękujemy za udział w ankiecie:)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .