Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Właściwości prozdrowotne produktów pszczelich

Szanowni Państwo!
Jestem studentką Politechniki Opolskiej na kierunku Technologii żywności i żywienia człowieka i obecnie realizuje pracę inżynierską na temat: ”Prozdrowotne właściwości produktów pszczelich”. Jednym z punktów pracy jest badanie wiedzy respondentów na temat produktów pszczelarskich. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej zakupu, spożycia i właściwości leczniczych produktów pszczelich. Ankieta jest anonimowa ,a jej wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym i nie będą rozpowszechniane poza pracą dyplomową. Bardzo proszę o pomoc w prowadzonych przeze mnie badaniach i poświeceniu kilku chwil na wypełnienie poniższej ankiety. Jeśli zechcą się Państwo zapoznać z wynikami badań proszę o podanie adresu mailowego na końcu ankiety. Opracowane wyniki prześlę do Państwa niezwłocznie po wykonaniu końcowych analiz. Dziękuję!
1. Czy wymienione niżej produkty pszczele są Panu/Pani znane?
Jeśli tak, to proszę zaznaczyć które.
miód
pyłek pszczeli
pierzga
propolis
mleczko pszczele
wosk pszczeli
jad pszczeli
2. Jak określa Pan/Pani swój poziom wiedzy na temat produktów pszczelich?
Można udzielić jednej odpowiedzi
bardzo niski niski przeciętny wysoki bardzo wysoki
3. Czy i jak często spożywa Pan/Pani miód?
Można udzielić jednej odpowiedzi.
codziennie
2-3 razy w tygodniu
raz w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
wcale
4. Co decyduje głównie o tym, że spożywa Pan/Pani miód?
Można zaznaczyć jedną odpowiedź
walory smakowe
walory odżywcze
walory lecznicze
chęć urozmaicenia diety
przyzwyczajenie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance