Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badania

* 1. Kierunek Studiów ?
* 2. Rok urodzenia ?
* 3. 1. Uważam, że mogę przechodzić na czerwonym świetle:
a) Tak b) Nie c) Tak, jeżeli na drodze nie ma samochodów.