Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie poziomu zainteresowania i satysfakcji z benefitów i zainteresowania spotkaniami integracyjnymi w Helikon meble Biurowe S.A.

* 1. Dofinansowanie jakich benefitów byłoby dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące?
karta sportowa Benefit
nauka języka angielskiego
pakiet opieki medycznej
ubezpieczenie grupowe
inne
* 2. Jak oceniasz przydatność "mobilnej płatności za parking"?
3. Jak oceniasz przydatność i korzystanie z karty na taksówki?
* 4. Jak sprawdza się i czy jest przydatny budżet na lunche z klientami, partnerami biznesowymi?
* 5. Czy na Twoim stanowisku sprawdziłby się/ byłby pomocny elastyczny czas pracy? Czy zmiana godzin na np. 8-16 wpłynęłaby na Twoją efektywność? Czy osoby korzystające z tej możliwości widzą sens w kontynuowaiu??????
* 6. Czy zaplanowana możliwość korzystania z "Home OFFICE" wpływa pozytywnie na Twoją efektywność?
* 7. Czy byłabyś/byś zainteresowana/y uczestnictwem w szkoleniach i imprezach w fabrykach?
* 8. 1. Na ile poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy? 1 – Zdecydowanie nie motywuje; 2 - Słabo motywuje; 3 - Średnio motywuje; 4 – Wystarczająco motywuje; 5 – Bardzo motywuje
12345
Płaca zasadnicza
Premie
Nagrody pieniężne
Prestiżowa nazwa stanowiska (tytuł)
Podnoszenie kwalifikacji, np szkolenia, studia
Pewność zatrudnienia
Jasno określone cele i zadania zawodowe
Możliwość awansowania
Przekazywanie informacji o kondycji i planach firmy
Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji
Dobra atmosfera w miejscu pracy
Elastyczny czas pracy
Odpowiedni standard stanowiska pracy
Niski poziom stresu w pracy
Docenianie zaangażowania i sukcesów (pochwały)
Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych
Wyjazdy i imprezy integracyjne
Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne
Samochód służbowy
* 9. Jak oceniasz możliwość/ wygodę korzystania z "nieprzepisanych samochodów" firmowych? (dostępność, czystość, zatankowanie)
* 10. Na ile poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy? 1 – Zdecydowanie nie motywuje; 2 - Słabo motywuje; 3 - Średnio motywuje; 4 – Wystarczająco motywuje; 5 – Bardzo motywuje
12345
Laptop
Telefon komórkowy
Paczki świąteczne
Bony towarowe
Zniżki na produkty i usługi firmy
Opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych
Bilety na imprezy kulturalne
Dofinansowanie posiłków w pracy
Nagrody rzeczowe
* 11. Jak często poniższe czynniki występują w Pana/Pani firmie?1 – Zdecydowanie nie występuje; 2 – Raczej nie występuje; 3 – Bardzo rzadko występuje; 4 – Często występuje; 5 – Bardzo często występuje
12345
Płaca zasadnicza
Premie
Nagrody pieniężne
Udział w zyskach
Prestiżowa nazwa stanowiska (tytuł)
Podnoszenie kwalifikacji, np szkolenia, studia
Pewność zatrudnienia
Jasno określone cele i zadania zawodowe
Możliwość awansowania
Przekazywanie informacji o kondycji i planach firmy
Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji
Dobra atmosfera w miejscu pracy
Elastyczny czas pracy
Odpowiedni standard stanowiska pracy
Niski poziom stresu w pracy
Docenianie zaangażowania i sukcesów (pochwały)
Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych
Wyjazdy i imprezy integracyjne
Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne
* 12. Jak często poniższe czynniki występują w Pana/Pani firmie?1 – Zdecydowanie nie występuje; 2 – Raczej nie występuje; 3 – Bardzo rzadko występuje; 4 – Często występuje; 5 – Bardzo często występuje
12345
Samochód służbowy
Laptop
Telefon komórkowy
Paczki świąteczne
Bony towarowe
Zniżki na produkty i usługi firmy
Opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych
Bilety na imprezy kulturalne
Dofinansowanie posiłków w pracy
Nagrody rzeczowe
* 13. Jaka tematyka spotkań integracyjnych najbardziej Cię interesuje?1 – Zdecydowanie nie ; 2 – Raczej nie ; 3 – Bardzo rzadko ; 4 – Często ; 5 – Bardzo
12345
wieczór gier
wspólny grill
wspólne gotowanie tematyczne np. kuchnia włoska
wspólne śniadanie
dzień ciast domowych i wymianą przepisów
3 godziny z fitnessem
spotkanie z znaną osobą (autorem książki, ekspertem branżowym)
wspólny lunch sałatkowy
organizacja szlachetnej paczki
działania na rzecz środowiska (sprzątanie lasu, sadzenie drzew)
inne
* 14. Na ile byłabyś/byłbyś zainteresowana/y co miesięcznym uczestnictwem w spotkaniach integracyjnych w naszej firmie?
bardzo
6 razy nie 12 razy
mniej niż 6 razy
nie będę uczestniczyć
inne
* 15. Najchętniej zajmę się organizacją: 1 najmniej 5- najchętniej
12345
wieczór gier
wspólny grill
wspólne gotowanie tematyczne np. kuchnia włoska
wspólne śniadanie
dzień ciast domowych i wymianą przepisów
3 godziny z fitnessem
spotkanie z znaną osobą (autorem książki, ekspertem branżowym)
wspólny lunch sałatkowy
organizacja szlachetnej paczki
działania na rzecz środowiska (sprzątanie lasu, sadzenie drzew)
inne
* 16. Z jakiego zakresu szkolenia (wewnętrze lub zewnętrze) były dla Ciebie najbardziej przydatne do realizacji celów?
* 17. Jak nowe biuro i showroom wpłynie na jakość Twojej pracy?
* 18. Jak/czy nasze czasopismo jest Ci pomocne, jak reagują klienci?
* 19. Czy uważasz, że uczestnictwo w konferencjach branżowych, spotkaniach networkingowych ma wpływ na wzrost naszego wizerunku wśród klientów? Jakie eventy, konferencje, spotkania Twoim zdaniem mają sens dla naszej firmy?
* 20. Na ile wizerunek ekip i ich kultura osobista, jakość pracy są Twoim zdaniem satysfakcjonujące w oczach klientów?
* 21. Jaka powinna być jakość obsługi spotkań z klientami w naszym showroomie? Co jest dobre? Czego brakuje?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .