Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Nowe technologie w życiu rodzinnym

* 1. 1. Jak wygląda Pani/Pana aktualna sytuacja jeśli chodzi o zamieszkiwanie z partnerem/partnerką?
Proszę wybrać jedną odpowiedź.
1. Partner/ka mieszka za granicą
2. Partner/ka mieszka w innym mieście
3. Partner/ka mieszka w tym samym mieście, ale prowadzimy osobne gospodarstwa domowe
4. Partner/ka dzieli ze mną gospodarstwo domowe
5. Nie mam partnera/partnerki – jestem singlem/singielką
* 2. 2. Jakie narzędzia wykorzystuje Pan/i do codziennego kontaktu z:
Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1. Partnerem/partnerką2. Dziećmi3. Innymi krewnymi (rodzicami, dziadkami etc.)
1. Telefon (rozmowy, sms-y)
2. Facebook
3. Messenger
4. Skype
5. Viber
6. What's Up
7. Snapchat
8. Inne
9. Nie używam żadnego z nich w kontakcie z tą osobą/osobami
10. Nie mam partnera/partnerki
11. Nie mam dzieci
* 3. Z którego najczęściej narzędzia korzysta Pan/i w kontakcie z:
Proszę wybrać jedną odpowiedź dla każdej osoby/osób z którymi się Pan/i komunikuje.
1. Partnerem/partnerką2. Dziećmi3. Innymi krewnymi (rodzicami, dziadkami etc.)
1. Telefon (rozmowy, sms-y)
2. Facebook
3. Messenger
4. Skype
5. Viber
6. What's Up
7. Snapchat
8. Inne
* 4. Z jakiego narzędzia korzysta Pan/i najczęściej poruszając następujące tematy?
Proszę wybrać przy każdym z tematów jedno narzędzie z którego korzysta Pan najczęściej by poruszyć tą kwestię.
1. Wypełnianie codziennych obowiązków (zakupy, sprzątanie)2. Umówienie na spotkania3. Sprawy związane z wypełnianie obowiązków zawodowych4. Poznawanie nowych osób5. Bieżący kontakt/swobodne rozmowy bez bliżej określonego tematu6. Dzielenie się wrażeniami np. po obejrzanym filmie, przeczytanej książce7. Dzielenie się problemami i próba ich rozwiązania
1. Telefon (rozmowy, sms-y)
2. Facebook
3. Messenger
4. Skype
5. Viber
6. What's Up
7. Snapchat
8. Inne
9. Na takie tematy rozmawiam tylko podczas rozmowy twarzą w twarz.
5. Gdyby miał Pan/i wybór tylko jednego spośród niżej wymienionych narzędzi komunikacji, które by Pan/i wybrał/a i dlaczego?
1. Telefon (rozmowy, sms-y)
2. Facebook
3. Messenger
4. Skype
5. Viber
6. What's Up
7. Snapchat
8. Inne
9. Żadnego
* 6. Jaki jest Pana/Pani stosunek do nowych technologii w życiu rodzinnym?
1. Pochwalam ich zastosowanie, są użyteczne.
2. Jestem przeciwny/przeciwna, są zbędne.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .