Dziękuję Ci, że zainteresowałeś się wypełnieniem tej ankiety. Niżej podaje powód przeprowadzenia formularza.

Celem jest wyłonienie Dydaktycznej perełki Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

Wśród kilkuset nauczycieli na naszym wydziale WRSS WIL pragnie wyłonić dydaktyków którzy swoją nieprzeciętną pracą, zaangażowaniem, sposobem przekazywanej wiedzy, dobrym podejście do studenta są wyjątkowi i zasługują na wyróżnienie.

Dlatego potrzebne nam jest Twoja zdanie.


Rezultat:
Uhonorowanie laureatów na Gali Najlepszego Dydaktyka Wydziału Inżynierii Lądowej podczas LĄDOWCU 2017 "Bal szlachecki".
20 stycznia 2017r. hotel Swing


Jak zagłosować:
1. wybrać kierunek na jakim się studiuje,
2. podać imię i nazwisko w polu [Inne...] prowadzącego wykład lub wybrać prowadzącego z listy sugerowanej przez studentów,
3. podać imię i nazwisko w polu [Inne...] prowadzącego projekt/ćwiczenia/laboratoria lub wybrać prowadzącego z listy sugerowanej przez studentów.

Na kierunku budownictwo, transport, gospodarka przestrzenna Wydziału Inżynierii Lądowej wybieramy:
a) najlepszego wykładowce danego kierunku,
b) najlepszego prowadzącego projekt/ćwiczenia/laboratoria danego kierunku.
* Proszę wybrać kierunek studiowania:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .