Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Projekt dydaktyczny

* 1. Jestem:
uczniem gimnazjum
uczniem szkoły średniej
studentem/studentką
* 2. Czy jesteś zadowolony ze szkolnictwa w Polsce?
Tak
Nie
* 3. Czy uważasz, że szkoła/uczelnia ogranicza Twoje możliwości?
Tak
Nie
* 4. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że nauczyciel skończył omawiać jakiś dział zanim zdążyłeś/zdążyłaś dobrze wszystko zrozumieć (np. na lekcji matematyki)?
Tak
Nie
* 5. Zdarza Ci się myśleć, że wiedza która jest Ci przekazywana jest całkowicie niepotrzebna?
Tak
Nie
* 6. Zdarza Ci się, że pod koniec roku szkolnego nie pamiętasz większości materiału który był przerabiany w ciągu roku?
Tak
Nie
Jest to raczej mniejszość
* 7. Czy byłabyś/byłbyś zadowolony/a, gdybyś mógł/mogła uczestniczyć w Radzie Pedagogicznej, na której omawiana jest Twoja osoba, pod względem zachowania i nauki?
Jeżeli jesteś studentem/studentką to odpowiadaj na podstawie Twoich odczuć z lat poprzednich.
Tak
Nie
* 8. Czy byłoby Ci trudno pod względem emocjonalnym usłyszeć od innych (głównie nauczycieli) opinię na Twój temat, w zakresie zachowania i nauki?
Tak
Nie
* 9. Usłyszenie o Twoich postępach w zakresie nauki i zachowania z ust innych osób (głównie nauczycieli) mogłoby wpłynąć na Ciebie:
Pozytywnie/motywująco
Negatywnie
Nie miałoby to na mnie żadnego wpływu
* 10. Wolałabyś/Wolałbyś uczestniczyć osobiście w takim zebraniu, czy powinni wówczas brać udział tylko przedstawiciele klasy (gospodarz, zastępca)?
Chciałbym/chciałabym osobiście uczestniczyć
Powinni brać udział tylko przedstawiciele klasy
Uważam, że uczniowie nie powinni brać udziału w Radzie Pedagogicznej
11. Uzasadnij swoją odpowiedź z pytania 10.
* 12. Czy w Twojej szkole/uczelni:
Zaznacz te które dotyczą Ciebie:
Nauczyciel przez większość lekcji prowadzi monolog (wykład dla uczniów/studentów)
Nauczyciel zachęca do wchodzenia w dyskusję; zajęcia prowadzone są w sposób swobodnej dyskusji
Uczniowie sami opracowują materiał, z którego potem są sprawdzani
13. Jeżeli nauczyciel/ wykładowca prowadzi zajęcia w formie wykładu to na jak długo jesteś w stanie skoncentrować swoją uwagę na tym co mówi?
Mniej niż 5 minut
5-10 minut
10-20 minut
20-30 minut
Powyżej 30 minut
Powyżej 1 godziny
* 14. Czy chciałbyś/chciałabyś mieć możliwość otwartej dyskusji z nauczycielem, zamiast słuchania wykładu?
Tak
Nie
* 15. Uzasadnij odpowiedź z pytania 14.
* 16. Wywiadówki powinny mieć charakter:
Indywidualnego spotkania (rodzic – wychowawca -uczeń)
Spotkania wszystkich rodziców i wychowawcy
17. Uzasadnij odpowiedź z pytania 16.
* 18. Czy jesteś zadowolony ze szkolnictwa w Polsce (po wypełnieniu ankiety)?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .