Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Metryczka

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
20-30 lat
30-40 lat
40-50 lat
50-60 lat
3. Wykształcenie
licencjackie
wyższe
wyższe (dodatkowo studia podyplomowe i kursy) proszę wymienić studia podyplomowe i kursy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Twoje stałe miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto od 50 do 150 tys. Mieszkańców
5. Staż pracy w zawodzie nauczyciela
poniżej 5 lat
5-10 lat
10-20 lat
20-30 lat
30- 40 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .