Ukończono 0%

Ubezpieczenie OC rowerzysty

* 1. W jakim przedziale wiekowym obecnie się znajdujesz?
18 i mniej
18-30
30-50
50 i więcej
* 2. Jak często korzysta Pan/Pani z roweru w ruchu publicznym?
1-2 razy w tygodniu
3-5 razy w tygodniu
codziennie
rzadziej niż raz w miesiącu
* 3. Ile minut spędza Pan/Pani jednorazowo na rowerze?
5-15 minut
15-30 minut
30-60 minut
60- i więcej
* 4. W jakim celu korzysta Pan/Pani z roweru w ruchu publicznym?
rekreacyjnym
dojeżdżam do pracy
jeżdżę po zakupy
inne
* 5. Czy wie Pan/Pani jakie są konsekwencje naruszenia mienia drugiej osoby w trakcie poruszania się po drogach publicznych rowerem?
Jeśli zna Pan/Pani jakiekolwiek konsekwencje prosimy o ich wymienienie
* 6. Czy miał Pan/Pani wypadek w trakcie poruszania się rowerem?
Nie miałam/em wypadku
Tak, miałam/em wypadek nie ze swojej winy
Tak, miałam/em wypadek ze swojej winy, ze szkodą majątkową
Tak, miałam/em wypadek ze swojej winy ze szkodą na osobie
* 7. Czy posiada Pan/Pani ważne prawo jazdy?
tak
nie
* 8. Czy słyszał Pan/Pani o możliwości wykupienia OC dla rowerzysty?
tak
nie
* 9. Czy wie Pan/Pani jaką ochronę zapewnia OC dla rowerzystów?
* 10. Jaka według Pana/Pani wydaje się być przystępna opłata roczna za OC dla rowerzysty?
50 złotych
100 złotych
150 złotych
200 złotych i więcej
* 11. Ile Pani/Pana zdaniem powinna wynosić minimalna kwota wypłacana z OC na naprawę szkód materialnych spowodowanych przez rowerzystę?
5.000 zł - 10.000 zł
10.000 zł - 15.000 zł
15.000 zł - 30.000 zł
30.000 zł - 50.000 zł
12. Czy zdecydowałaby się Pani/Pan na wykupienie OC rowerzysty, mając świadomość, że zabezpieczy ono Pana/Panią w momencie wyrządzenia komuś szkody w trakcie jazdy na rowerze?
Tylko dla osób, które w pytaniu nr 9 odpowiedziały nie
nie
tak
* 13. Czy wie Pani/Pan, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rowerzystę mieści się także w większości ubezpieczeń OC w życiu prywatnym?
nie
tak


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .