Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ promocji na zachowania nabywcze klientów sieci sklepów TESCO

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Szanowni Państwo,
Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, aktualnie piszę pracę dyplomową na temat promocji sieci sklepów TESCO, dlatego zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankietowego. Badanie jest anonimowe, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie w mojej pracy dyplomowej.
1. Jak często dokonuje Pan/Pani zakupów w sklepie TESCO?
1. Codziennie
2. Kilka razy w tygodniu
3. Raz w tygodniu
4. Raz na miesiąc
5. Rzadziej niż raz w miesiącu
6. Dokonałem/dokonałam raz lub kilkakrotnie
2. Jakie produkty kupuje Pan/Pani najczęściej w sklepie TESCO? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. Artykuły spożywcze
2. Owoce, warzywa
3. Wędliny, mięsa
4. Artykuły chemiczne, kosmetyki
5. RTV, AGD
6. Odzież
7. Artykuły dziecięce
8. Artykuły dla zwierząt
9. Alkohol
3. Co skłania Pana/Panią do zakupów w sklepie TESCO? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. Promocja
2. Szeroki asortyment produktów
3. Godziny otwarcia
4. Kompleksowa obsługa
5. Opinie klientów
6. Lokalizacja
4. W jakim stopniu niżej wymienione źródła informacji mają wpływ na podjęcie przez Pana/Panią decyzji zakupu w sklepie TESCO? (Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszy wpływ, zaś 5 największy)
12345
1. Reklama telewizyjna
2. Reklama radiowa
3. Reklama prasowa
4. Billboardy
5. Gazetki reklamowe
6. Znajomi, rodzina
7. Fanpage Ekspertów Tesco na witrynie Facebook
8. E-mail (newsletter z gazetką TESCO)
9. Strona internetowa TESCO
10. Informacje od pracowników, np. przy degustacjach
11. Tabliczki, materiały informujące o promocjach w sklepie
5. Czy produkty, które kupuje Pan/Pani najczęściej, są zazwyczaj w cenach promocyjnych?
1. Tak
2. Nie
3. Nie mam zdania
6. Z jakich form promocji sprzedaży w sklepach TESCO korzysta Pan/Pani najchętniej? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. Obniżki cen
2. Zniżki przy zakupie większej ilości produktów
3. Bezpłatne próbki towarów
4. Kupony rabatowe
5. Opakowanie ze zwiększoną ilością produktu
6. Opakowanie z gratisowym upominkiem
7. Konkursy, loterie, gry
8. Program lojalnościowy „Clubcard”
9. Darmowe testowanie, tzw. degustacje
10. Nie korzystam
7. Czy produkty objęte promocją wzbudzają u Pana/Pani większe zainteresowanie, niż pozostałe?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
8. Czy w czasie trwania promocji w sklepie TESCO zdarza się Panu/Pani:
Zdecydowanie takRaczej takRaczej nieZdecydowanie nie
1. Kupić większą ilość produktów, niż wcześniej Pan/Pani zamierzał/a?
2. Kupić produkt nowej marki, której dotychczas Pan/Pani nie kupował/a?
3. Wybrać się na zakupy jedynie z powodu promocji danego produktu?
4. Kupić coś jedynie z powodu promocji, chociaż wcześniej Pan/Pani tego nie zamierzał/a?
9. Według Pana/Pani oferowane promocje produktów:
1. Ułatwiają podjęcie decyzji o zakupie
2. Utrudniają podjęcie decyzji o zakupie
3. Nie mam zdania
10. Czy przygotowuje Pan/Pani listę produktów przed zakupami w sklepie TESCO?
1. Tak
2. Nie (proszę przejść do pytania 13)
11. Czy zdarza się, że kupuje Pan/Pani towary objęte atrakcyjną promocją, nawet jeśli nie widnieją one na przygotowanej liście produktów?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
12. Co ma najczęściej wpływ na zakup nieplanowanego produktu? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. Tabliczki informujące o przecenie produktu
2. Zwiększona ilość produktu
3. Reklama telewizyjna/internetowa/radiowa/w prasie
4. Namowa pracownika sklepu, np. hostessy, kasjerki
5. Billboardy
6. Gazetka promocyjna
13. Czy podczas stania w kolejce zdarza się Panu/Pani zakupić towar, który znajduje się
w pobliżu kas?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
14. Czy zna Pan/Pani reklamy telewizyjne firmy TESCO?
1. Tak
2. Nie (proszę przejść do pytania 16)
15. Jaką reakcję wywołują u Pana/Pani reklamy telewizyjne sklepu TESCO?
1. Śmiech
2. Złość
3. Rozdrażnienie
4. Znudzenie
5. Są mi obojętne
16. Jakie zachowania NAJCZĘŚCIEJ wywołują u Pana/Pani gazetki reklamowe firmy TESCO? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
1. Odwiedzenie sklepu TESCO
2. Przemyślenie zakupu
3. Dokonanie zakupu
4. Porównanie oferty z ofertami innych sieci sklepów
5. Negatywne odebranie oferty reklamowej
6. Nie podejmuję żadnych działań
17. Czy posiada Pan/Pani kartę „TESCO Clubcard”?
1. Tak
2. Nie
18. Czy sądzi Pan/Pani, że karta „Clubcard” zachęca do robienia regularnych zakupów w sklepie TESCO?
1. Tak
2. Nie, jest zbędna
3. Nie mam zdania
4. Nie słyszałem/słyszałam o takiej akcji promocyjnej
19. Czy korzysta Pan/Pani z usługi zakupów w sklepie TESCO za pośrednictwem Internetu (e-zakupy)?
1. Tak
2. Nie
3. Nie słyszałam o tej usłudze
4. Korzystał(a)bym, gdyby była dostępna w moim mieście
5. Nie korzystał(a)bym, nawet gdyby była dostępna w moim mieście
20. Jak postrzega Pan/Pani wizerunek firmy TESCO?
1. Pozytywnie
2. Raczej pozytywnie
3. Raczej negatywnie
4. Negatywnie
21. Płeć:
1. Kobieta
2. Mężczyzna
22. Wiek:
1. 18 – 24 lat
2. 25- 34 lat
3. 35 – 44 lat
4. 45 – 54 lat
5. 55 lat i więcej
23. Wykształcenie:
1. Podstawowe
2. Zawodowe
3. Średnie
4. Wyższe
24. Status zawodowy:
1. Zatrudniony
2. Prowadzący własną działalność
3. Student/uczeń
4. Emeryt/rencista
5. Bezrobotny
25. Miejsce zamieszkania:
1. Wieś
2. Miasto do 20 tys. mieszkańców
3. Miasto 20 tys. – 50 tys. mieszkańców
4. Miasto 50 tys. – 100 tys. mieszkańców
5. Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
26. Liczba osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym:
27. Subiektywna ocena sytuacji materialnej:
1. Bardzo dobra
2. Dobra
3. Dostateczna
4. Zła


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance