Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka łowiecka - ankieta dla biur polowań

1. Data rozpoczęcia prowadzenia działalności (rok)
2. Liczba pracowników stałych na dzień wypełniania ankiety (tzn. zatrudnionych na umowę o pracę)
3. Liczba pracowników sezonowych (średnio na rok w poprzednich 3 latach)
4. Obszar działania biura (proszę zaznaczyć i opisać wszystkie):
Polska
Europa
Afryka
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Australia i Nowa Zelandia
5. Główne oferowane gatunki:
6. Stosowane formy promocji (możliwe więcej niż jedna odpowiedź):
Wystawa na krajowych targach myśliwskich
Wystawa na zagranicznych targach myśliwskich
Reklama w internecie (gdzie)?
Inne formy reklamy (jakie)?
7. Przeciętne przychody z tytułu organizacji polowań w latach ( w PLN)
1990 – 2000
2000 – 2007
2007 – 2015


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .