Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Lokowanie kapitału

* 1. Którą opcję lokaty kapitału uważa Pani/Pan za najbardziej popularną w Polsce?
Lokata,
Papiery wartościowe,
Giełda,
Metale szlachetne (złoto, srebro),
Dzieła sztuki,
Nieruchomości,
* 2. Proszę uporządkować formy lokaty kapitału od NAJBARDZIEJ do NAJMNIEJ ryzykownej według Pani/Pana.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Lokata,
  •   Obligacje, inne papiery wartościowe,
  •   Giełda,
  •   Metale szlachetne (złoto, srebro),
  •   Dzieła sztuki,
  •   Nieruchomości.
* 3. Proszę wybrać opcję inwestycyjną spośród wybranych przykładów:
Nieruchomość CZY Lokata?
Papiery wartościowe CZY Nieruchomości?
Lokata CZY Papiery wartościowe?
Giełda CZY Nieruchomości?
Giełda CZY Lokata?
Papiery wartościowe CZY Giełda?
Metale szlachetne CZY Lokata?
Nieruchomości CZY Metale szlachetne?
Metale szlachetne CZY Giełda?
Dzieła sztuki CZY Nieruchomości?
Dzieła sztuki CZY Metale szlachetne?
* 4. Czy według Pani/Pana informacje dotyczące nieruchomości są łatwo dostępne?
Tak,
Nie.
* 5. Jakie inwestycje w nieruchomości według Pani/Pana są najbardziej opłacalne (przynoszą największe korzyści)?
Inwestycja w nieruchomości mieszkalne, przeznaczone na wynajem,
Inwestycja w nieruchomości mieszkalne, przeznaczone na sprzedaż,
Inwestycja w nieruchomości komercyjne – biurowe,
Inwestycja w nieruchomości komercyjne – handlowe,
Inwestycja w nieruchomości niezabudowane.
* 6. Które stwierdzenie według Pani/Pana najlepiej opisuje cel inwestycji w nieruchomości?
Wzrost wartości,
Maksymalizacja dochodów,
Ochrona przed inflacją,
Stały dochód,
* 7. Które stwierdzenie według Pani/Pana najlepiej charakteryzuje inwestowanie w nieruchomości?
Inwestycja wymagająca wyłożenia dużego kapitału,
Inwestycja wiążąca się z dużym ryzykiem,
Inwestycja wymagająca znajomości rynku nieruchomości,
Inwestycja charakteryzująca się długim okresem zwrotu poniesionych nakładów.
* 8. Według Pani/Pana inwestorzy lokujący kapitał w nieruchomości komercyjne najczęściej kierują się pozyskiwaniem dochodów:
Z czynszów,
Ze źródeł pozaczynszowych (opłaty za parking, reklamy),
Ze zwrotu kapitału w momencie sprzedaży nieruchomości.
* 9. Czy według Pana/Pani rynek nieruchomości jest mało efektywny? (Efektywność rynku nieruchomości rozumiana poprzez możliwość zgromadzenia informacji, dotyczących obiektu inwestycji, koniecznych do opracowania przynoszącej korzyści strategii inwestycyjnej)
Tak,
Nie.
* 10. Proszę uporządkować cechy wpływające negatywnie na efektywność rynku nieruchomości od najbardziej do najmniej istotnych według Pani/Pana.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   niepodzielność nieruchomości,
  •   wysokie koszty manipulacyjne kupna-sprzedaży,
  •   mała płynność nieruchomości,
  •   brak informacji o transakcjach rynkowych.
* 11. W jakim stopniu według Pani/Pana podane niżej cechy wpływają na atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości komercyjnej?
1 – nieistotny wpływ2 – mało istotny wpływ3 – średnio istotny wpływ4 – istotny wpływ5 – bardzo istotny wpływ
Lokalizacja
Powierzchnia użytkowa
Stan techniczny budynku
Dostępność komunikacji miejskiej
Bezpieczeństwo
Otoczenie
* 12. W jakim stopniu według Pani/Pana podane niżej cechy wpływają na atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości mieszkaniowej?
1 – nieistotny wpływ2 – mało istotny wpływ3 – średnio istotny wpływ4 – istotny wpływ5 – bardzo istotny wpływ
Lokalizacja
Powierzchnia użytkowa
Standard mieszkania
Stan techniczny budynku
Piętro
Bliskość obiektów handlowo-usługowych
Dostępność komunikacji miejskiej
Bezpieczeństwo
Bliskość ośrodków zdrowia
* 13. Gdzie szukałaby/szukałby Pani/Pan informacji o ofertach kupna/sprzedaży/zamiany mieszkania? (Proszę zaznaczyć DWA najważniejsze źródła)
Wśród rodziny/znajomych
Ogłoszenia w lokalnej prasie
W lokalnym radiu i regionalnej telegazecie
W biurze obrotu nieruchomościami
Ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, przystankach autobusowych, słupach itp.
W Internecie
* 14. Płeć:
Kobieta,
Mężczyzna.
* 15. Wiek:
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
Liczba ludności w wybranych miastach województwa śląskiego:
KATOWICE - 306 tys.
BĘDZIN - 59 tys.
SOSNOWIEC - 212 tys.
DĄBROWA GÓRNICZA - 124 tys.
CZELADŹ - 34 tys.
TYCHY - 129 tys.
RYBNIK - 141 tys.
GLIWICE - 186 tys.
RACIBÓRZ - 56 tys.
BYTOM - 174 tys.
CZĘSTOCHOWA - 233 tys.
ZABRZE - 178 tys.
* 16. Miejsce zamieszkania:
Miasto do 10 tysięcy mieszkańców,
Miasto od 10 do 50 tysięcy mieszkańców,
Miasto od 50 do 200 tysięcy mieszkańców,
Miasto od 200 do 500 tysięcy mieszkańców,
Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców.
* 17. Wykształcenie:
Podstawowe,
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe,
Średnie,
Wyższe licencjackie,
Wyższe.
* 18. Aktywność zawodowa:
Własna działalność
Praca najemna
Praca na stałe
Emeryt/Rencista
Uczeń/Student
Bezrobotny
Zajmuję się domem
* 19. Jaki jest przedział dochodu miesięcznego na 1 osobę w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
Poniżej 700 PLN,
701 – 1500 PLN,
1501 – 2300 PLN,
2301 – 3500 PLN,
Powyżej 3500 PLN.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance