Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo! Państwowa Szkoła Muzyczna im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie przygotowuje się do realizacji inwestycji polegającej na budowie nowej sali do działalności kulturalnej. W związku z tym będziemy niezmiernie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże lepiej dopasować założenia inwestycji do Państwa oczekiwań i potrzeb. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień. Z góry uprzejmie dziękuję za czas poświęcony na udział badaniu. Jacek Rybitw, Dyrektor PSM w Namysłowie.
* 1. Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną dostępną dla mieszkańców Namysłowa i jego okolic, a także sąsiednich miast i miejscowości (np. Kluczbork, Brzeg, Oleśnica, Syców, Oława, Kępno)?
Bardzo uboga
Uboga
Odpowiednia
Bogata
Bardzo bogata
* 2. Jak często uczestniczy obecnie Pan/Pani w imprezach kulturalnych?
W ogóle nie uczestniczę
Uczestniczę średnio ok. 1-2 razy w roku
Uczestniczę średnio ok. 3-4 razy w roku
Uczestniczę średnio ok. 1 raz w miesiącu
Uczestniczę średnio częściej niż 1 raz w miesiącu
* 3. Czy jest Pan/Pani zainteresowany(a) częstszym udziałem w wydarzeniach kulturalnych?
Tak
Nie
* 4. Jaką średnio kwotę przeznacza Pan/Pani obecnie miesięcznie na wydarzenia kulturalne?
0 zł
Do 50 zł
50 - 100 zł
Powyżej 100 zł
* 5. Na jaką odległość był(a)by Pan/Pani skłonny(a) podróżować, aby wziąć udział w interesującym wydarzeniu kulturalnym?
Do ok. 20 km
Do ok. 50 km
Do ok. 100 km
Powyżej 100 km
* 6. Czy wg Pana/Pani budowa nowej sali do działalności kulturalnej w Namysłowie jest zasadna i pozytywnie wpłynie na ofertę kulturalną, także dla sąsiednich miast / regionów?
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
Zdecydowanie tak
* 7. Czy będzie Pan/Pani uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną w Namysłowie w nowej sali do działalności kulturalnej, jeśli taka powstanie?
Tak
Nie
Zależy od wydarzenia
8. Co jest dla Pana/Pani motywem decydującym, jeśli chodzi o udział w wydarzeniu kulturalnym (można wybrać kilka możliwości)
Charakter wydarzenia (repertuar)
Odległość
Cena biletu
Dostępność czasowa
Udział wspólnie ze znajomymi
Zaangażowanie osoby bliskiej (np. występ dzieci)
9. Realizacją jakich wydarzeń kulturalnych w nowej sali w Namysłowie był(a)by Pan/Pani zainteresowany(a)?
* 10. Jaką kwotę był(a)by Pan/Pani skłonny(a) wydać na bilet wstępu na wydarzenie organizowane w nowej sali do działalności kulturalnej?
Do 10 zł
10-30 zł
30-50 zł
Pow. 50 zł
* 11. Przedział wiekowy
Poniżej 20 lat
20-30 lat
30-40 lat
40-50 lat
Pow. 50 lat
* 12. Miejsce zamieszkania
Namysłów
Miejscowość położona w gminie Namysłów
Miejscowość położona poza gminą Namysłów
Miejscowość położona poza województwem opolskim
* 13. Status zawodowy
Bezrobotny
Uczeń / student
Zatrudniony
Emeryt / rencista
14. Średni miesięczny dochód na członka rodziny
Do 1000 zł
1000 – 2000 zł
2000 – 3000 zł
Pow. 3000 zł
* 15. Liczba osób w gospodarstwie domowym
Poniżej 3 osób
Od 3 do 5 osób
Powyżej 5 osób
* 16. Płeć
Kobieta
Mężczyzna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .