Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia

* 1. Płeć
dziewczyna chłopak
* 2. Wiek
16 lat 17 lat 18 lat
19 lat 20 lat 21 lat lub więcej
* 3. Które wartości są twoim zdaniem najważniejsze w życiu? (wybierz trzy najważniejsze według Ciebie)
miłość zaufanie rodzina
wolność przyjaźń praca
własność sprawiedliwość wiara
szczerość wiedza pieniądze
tolerancja punktualność wygląd
* 4. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w życiu? (wybierz trzy najważniejsze wg Ciebie odpowiedzi)
udane życie rodzinne duże pieniądze prestiż, szacunek otoczenia
dobre wykształcenie interesująca praca dobrze płatna praca
spokojne życie bycie użytecznym dla ludzi życie pełne wrażeń i rozrywek
wielu przyjaciół
* 5. Które wartości są cenione przez twoich znajomych? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
miłość zaufanie rodzina
wolność przyjaźń praca
własność sprawiedliwość wiara
szczerość wiedza pieniądze
tolerancja punktualność wygląd
* 6. Które wartości są ważne dla Twoich nauczycieli? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
szacunek zaufanie samodyscyplina
uczciwość mądrość pracowitość
sprawiedliwość solidarność optymizm
szczerość odpowiedzialność tolerancja
punktualność odwaga przyjaźń
miłość wygląd
* 7. Kto jest dla Ciebie autorytetem? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
rodzice nauczyciele przyjaciele
znajomi piosenkarze, muzycy biznesmeni
podróżnicy sportowcy aktorzy
politycy duchowni dziennikarzze
naukowcy nikt nie jest dla mnie autorytetem
* 8. Czy zgadzasz się z opinią, że ...
całkowicie się zgadzamraczej się zgadzamraczej się nie zgadzamzupełnie się nie zgadzam
Człowieka inteligentnego i wykształconego, ale jednocześnie bardzo złego nie można nazwać mądrym
Lekarz, który ściągał na studiach zamiast rzetelnie się uczyć, może leczyć i operować pacjentów
Używanie kulturalnego języka jest bardzo ważne
Każdy młody człowiek powinien jakiś czas popracować na rzecz innych jako wolontariusz bez wynagrodzenia
Zabranie sobie cudzej rzeczy, która leży bez dozoru (np. telefonu lub aparatu z ławki na dworcu) jest w porządku
* 9. Kogo Twoim zdaniem należy szanować? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
rodziców przyjaciół nauczycieli
znajomych celebrytów polityków
artystów dziennikarzy sportowców
duchownych
* 10. Czy czujesz się szanowany przez rodziców?
tak nie trudno powiedzieć
* 11. Czy czujesz się szanowany przez nauczycieli?
tak nie trudno powiedzieć
* 12. Czy czujesz się szanowany przez kolegów / koleżanki z klasy?
tak nie trudno powiedzieć
* 13. Czy uważasz się za osobę religijną? (niezależnie od udziału w praktykach religijnych)
głęboko wierzącą wierzącą raczej wierzącą
niewierzącą
* 14. Czy starasz się kierować w życiu zasadami zawartymi w Dekalogu (dziesięciu przykazaniach bożych)?
zdecydowanie tak raczej tak raczej nie
zdecydowanie nie trudno powiedzieć
* 15. Które z wymienionych cech postawisz na pierwszym miejscu, jako najważniejsze w codziennym życiu? Ponumeruj odpowiedzi od 1 - 3.
miłość i rodzinna przyjaźń uznanie wśród znajomych
religijność uczciwość pracowitość
patriotyzm prawdomówność wierność partnerowi
przestrzeganie prawa szacunek dla drugiego człowieka przebojowość
tolerancja spryt rozrywkowość
* 16. Jaki wpływ na ukszałtowanie Twoich poglądów na świat i życie mieli / miały?
bardzo dużydużymaływcale
rodzice
nauczyciele
dziadkowie
przyjaciele
koledzy
papież
zasady religijne (wiara)
własne przemyślenia
księża/ katecheci
pisarze
media
wybitne postacie historyczne
sportowcy
inni (wpisz kto) ................................................


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .