Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Atrakcyjność zamieszkania w Gliwicach

1. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność poniżej wymienionej infrastruktury społecznej w Gliwicach?
12345
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Infrastruktura edukacyjna
Infrastruktura kultury
Infrastruktura opieki zdrowotnej
Infrastruktura pomocy społecznej
2. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność mieszkań i rynku nieruchomości w Gliwicach?
12345
Liczba mieszkań
Dostępność mieszkań
Wielkość mieszkań
Ceny za wynajem
Ceny zakupu mieszkań
3. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność poniżej wymienionych elementów infrastruktury transportowej oraz jakości transportu w Gliwicach?
12345
Sieć drogowa
Sieć kolejowa
Szybkie międzymiastowe połączenia drogowe
Jakość sieci drogowej
Rozwój sieci drogowej
Rozwój sieci kolejowej
4. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność miasta Gliwice pod względem estetyki wymienionych aspektów?
12345
Elewacje budynków
Czystość przestrzeni publicznych
Czystość dróg i chodników
Estetyka terenów zielonych
5. Jak ocenia Pani/Pan wydarzenia sportowo-rekreacyjne w Gliwicach?
12345
Atrakcyjność wydarzeń sportowo-rekreacyjnych
Ilość wydarzeń sportowo- rekreacyjnych
Ilość wydarzeń rekreacyjnych dla najmłodszych
Atrakcyjność wydarzeń rekreacyjnych dla najmłodszych
Ilość wydarzeń rekreacyjnych dla najstarszych
Atrakcyjność wydarzeń rekreacyjnych dla najstarszych
Zróżnicowanie oferty wydarzeń rekreacyjno-sportowych
6. Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność i ilość wydarzeń kulturalnych w Gliwicach?
12345
Festiwale teatralne
Film i multimedia
Koncerty i festiwale muzyczne
Moda
Religia
Sztuki plastyczne
7. Jak ocenia Pani/Pan możliwość kształcenia i edukacji w Gliwicach?
12345
Ilość placówek oświaty
Poziom kształcenia
Dbałość o stan techniczny budynków oświaty
Możliwość samorozwoju w Gliwicach
Ilość darmowych kursów dla mieszkańców Gliwic organizowanych przez władze miasta
8. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy transportu publicznego?
12345
Jakość i komfort taboru komunikacji miejskiej
Dostępność komunikacji miejskiej
Sieć połączeń
Poziom alternatywności transportu miejskiego w porównaniu do transportu indywidualnego
9. Jak ocenia Pani/Pan poniżej wymienione aspekty dotyczące estetyki i czystości miasta Gliwice?
12345
Działalność komunalnych organizacji i instytucji działających na rzecz estetyki i czystości miasta
Zaangażowanie mieszkańców w dbałość o czystość i estetykę miasta
Stopień wsparcia miasta w zakresie działalności na rzecz poprawy estetyki miasta (np. ulgi podatkowe, dotacje)
10. Jak ocenia Pani/Pan kontakt i współpracę mieszkańców Gliwic z władzami miasta? (według wymienionych kryteriów)
12345
Szybkość reakcji władz miasta na aktualne problemy
Możliwości kontaktu mieszkańców z władzami miasta
Funkcjonowanie e-administracji
Stopień zaangażowania władz miasta w rozwiązywanie problemów mieszkańców
11. Jak ocenia Pani/Pan możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej w Gliwicach?
12345
Możliwość zatrudnienia/dostępność miejsc pracy
Możliwości rozwoju kariery zawodowej
Poziom płac
Zróżnicowanie oferty na rynku pracy
12. W jakim stopniu dana dzielnica cechuje się atrakcyjnością zamieszkania?
0 - nie mam opinii
012345
Osiedle Baildona
Osiedle Bojków
Osiedle Brzezinka
Osiedle Czechowice
Osiedle Kopernika
Osiedle Ligota Zabrska
Osiedle Łabędy
Osiedle Obrońców Pokoju
Osiedle Ostropa
Osiedle Politechnika
Osiedle Sikornik
Osiedle Sośnica
Osiedle Stare Gliwice
Osiedle Szobiszowice
Osiedle Śródmieście
Osiedle Trynek
Osiedle Wilcze Gardło
Osiedle Wojska Polskiego
Osiedle Wójtowa Wieś
Osiedle Zatorze
Osiedle Żerniki
13. Jakiego rodzaju cechy atrakcyjności Gliwic wymagają największego wzmocnienia? (Proszę wybrać 3 cechy)
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Atrakcyjność wydarzeń sportowo-rekreacyjnych
Ilość wydarzeń sportowo rekreacyjnych
Infrastruktura edukacyjna
Jakość kształcenia
Infrastruktura kulturalna
Atrakcyjność wydarzeń kulturalnych
Infrastruktura opieki zdrowotnej
Infrastruktura opieki społecznej
Infrastruktura transportowa
Infrastruktura transportu publicznego
Budownictwo mieszkaniowe
Programy wpierania dla mieszkańców w zakresie rynku nieruchomości
Estetyka i czystość miasta
Współpraca i kontakt mieszkańców z władzami lokalnymi
Jakość życia
14. W jaki sposób władze miasta Gliwice najczęściej wspierają mieszkańców w zakresie zakupu/najmu budynków/lokali mieszkalnych?
Darmowe porady prawne
Bonifikaty na zakup nieruchomości
Funkcjonowanie TBS w Gliwicach
Duża ilość lokali socjalnych i komunalnych
Ulgi i bonifikaty dla grup docelowych (np. studenci, absolwenci)
15. Czy w ciągu ostatnich 5 lat jakość życia w Gliwicach uległa zmianie?
Tak, jakość życia dynamiczne wzrasta
Tak, jakość powoli się poprawia
Tak, jakość życia w bardzo szybkim tempie się obniża
Tak, jakość życia powoli spada
Nie zauważyłam/em zmian
Nie wiem
16. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
17. Wiek:
0 - 14 lat
15 - 64 lat
powyżej 65 lat
18. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .