Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Kwestionariusz, który otrzymałeś/otrzymałaś jest anonimowy. W pytaniach wielokrotnego wyboru postępuj zgodnie z treścią polecenia. Nie jesteś ograniczony czasowo. Pamiętaj, że nie ma złych odpowiedzi. Zebrane dane nie będą upubliczniane. Odpowiedzi proszę zaznaczać znakiem X

Kwestionariusz badający poziom rasizmu

1. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: ,,Jedne rasy są lepsze od drugich" ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
2. Czy uważasz, że kolor skóry determinuje poziom inteligencji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
3. Czy popierasz organizacje nawołujące do nienawiści rasowej?
Tak
Nie
4. Czy przynależysz (przynależałeś) do organizacji nawołującej do nienawiści rasowej?
Tak
Nie
5. Czy Twoim zdaniem istnieje rasa nadrzędna względem innych?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
6. Czy uczestniczyłeś (uczestniczyłaś) kiedykolwiek w pochodzie propagującym wyższość rasową?
Tak
Nie
7. Czy akceptujesz zawieranie małżeństw mieszanych?
małżonkowie o różnym kolorze skóry
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Czy miałbyś (miałabyś) coś przeciwko, gdyby osoba z Twojej bliskiej rodziny poślubiłaby kogoś o odmiennym kolorze skóry?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
9. Co sądzisz o zjawisku MULTI-KULTI?
społeczeństwo zróżnicowane rasowo
Jestem zdecydowanie za
Raczej jestem za
Raczej jestem przeciw
Jestem zdecydowanie przeciw
10. Czy miałbyś (miałabyś) coś przeciwko temu, aby Polska była bardziej zróżnicowana rasowo?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .