Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zjawisko dyskryminacji pracowników przez pracodawców

Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Piszę pracę magisterską na temat: ,,Zjawisko dyskryminacji pracowników przez pracodawców.” Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Bardzo proszę o szczere i uczciwe odpowiedzi. Badania są anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystanie wyłącznie w celach naukowych.
Instrukcja:
Wybrane przez siebie odpowiedzi proszę podkreślić. W niektórych miejscach odpowiedź należy wpisać (te pola są wykropkowane). Proszę o uważne czytanie pytań i stosowanie się do instrukcji, ponieważ w niektórych pytaniach trzeba zaznaczyć dwie odpowiedzi.

Serdecznie dziękuję
Syntia Mocek
1. Jak rozumie Pan/Pani dyskryminację na rynku pracy?
2. Czy uważa Pan/Pani, że oznaki dyskryminacji na rynku pracy są widoczne?
Proszę udzielić jednej odpowiedzi.
tak
nie
nie mam zdania
3. Dyskryminacja na rynku pracy w większym stopniu dotyczy:
Proszę udzielić jednej odpowiedzi.
kobiet
mężczyzn
4. Czy czuje się Pan/Pani dyskryminowany/a w swoim miejscu pracy?
Proszę udzielić jednej odpowiedzi.
tak
nie
5. Jaka według Pana/Pani jest główna przyczyna dyskryminacji na rynku pracy
Proszę udzielić jednej odpowiedzi.
stereotypy
uprzedzenia
strach przed „innością”
etykietowanie
złe doświadczenia życiowe
inne(jaki?)……………………………………………………………………
6. Jaki według Pana/Pani jest główny przejaw dyskryminacji?
Proszę udzielić jednej odpowiedzi.
molestowanie
wykluczenie społeczne
segregacja przestrzenna
wykluczenie prawne
brak zatrudnienia
nierówne wynagrodzenie
7. Jakie grupy społeczne są najbardziej dyskryminowane na rynku pracy?
Proszę udzielić dwóch odpowiedzi.
osoby po 50 roku życia
kobiety
osoby długotrwale bezrobotne
byli więźniowie
młode matki
osoby wchodzące na rynek pracy
niepełnosprawni
8. W jakim zakresie według Pana/Pani, pracodawcy dyskryminują swoich pracowników?
Proszę udzielić dwóch odpowiedzi.
przy zatrudnianiu i zwalnianiu
awansowaniu
dostępu do szkolenia
wynagrodzeniu
podczas rekrutacji
podczas godzenia życia osobistego z zawodowym


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .