Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DO NAUCZYCIELI

* 1. Czy Pani/Pana zdaniem, świadomość zdrowotna uczniów w klasach IV – VI jest na niskim poziomie?
tak
nie
nie wiem
* 2. W jakim środowisku, dzieci nabierają większości nawyków prozdrowotnych?
szkolnym
rodzinnym
rówieśniczym
* 3. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie są świadomi istniejących zagrożeń zdrowotnych?
tak
nie
trudno ocenić
* 4. Skąd dzieci zyskują najwięcej informacji na temat zdrowia?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   grupa rówieśnicza
 •   rodzice
 •   Internet, czasopisma i telewizja
 •   zajęcia szkolne
 •   inne
* 5. Czy Pani/Pana zdaniem, uczniowie wiedzą do kogo w szkole, mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrażającej zdrowiu?
tak
nie
nie mam zdania
* 6. Czy Pani/Pan zdaniem, wśród uczniów klas IV – VI występuje duże ryzyko uzależnień?
tak
nie
* 7. Czy szkoła posiada gabinet przedlekarski?
tak
nie
* 8. Czy szkoła posiada apteczkę lekarską?
tak
nie
nie wiem
* 9. Czy prowadzone są konsultacje z rodzicami, na temat zdrowia uczniów?
tak
nie
* 10. Czy w szkole prowadzona jest akcja „Promocja Zdrowia”?
tak
nie
nie wiem
* 11. W jakim zakresie, w szkolnej edukacji zdrowotnej, zauważa Pani/Pan braki w programie edukacyjno - wychowawczym?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   higiena i dbałość o ciało
 •   choroby zakaźne
 •   zagrożenia zdrowotne w środowisku rodzinnym i poza szkołą
 •   uzależnienia
 •   choroby cywilizacyjne
 •   profilaktyka i zapobieganie chorób
 •   nawyki żywieniowe i spędzanie czasu wolnego
12. Co stanowi największe zagrożenia zdrowotne wśród uczniów w szkole podstawowej?
13. Jakie zajęcia, o tematyce prozdrowotnej są przeprowadzane w szkole?
14. Kto w szkole jest odpowiedzialny za edukację zdrowotną dzieci?
15. Jakie są w szkole, najczęstsze przypadki zachorowań lub urazów wśród uczniów?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .