Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Jestem studentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Obecnie znajduję się na studiach drugiego stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Przeprowadzam ankietę odnośnie poczucia bezpieczeństwa osobowego uczniów gimnazjum w środowisku szkolnym na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Uzyskane wyniki będą służyć jedynie do celów naukowych, a otrzymane od Państwa informację zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do pracy magisterskiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas oraz rzetelne i prawdziwe odpowiedzi.
Życzę przyjemnego wypełniania ankiety!
1. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?
TAK
NIE
2. Czy znasz szkolny kodeks ucznia?
TAK
NIE
BRAK ZDANIA
3. Czy byłeś/byłaś na terenie szkoły ofiarą:
TAKNIE
a) przezywania i obrażania
b) odtrącenia
c) wymuszenia (pieniędzy, jedzenia)
d) bicia
e) zastraszania
f) kradzieży
g) umyślnego potrącenia
h) zmuszenia do robienia rzeczy, na które nie miałeś ochoty
4. Jeśli udzieliłeś/aś w pytaniu 3. chociaż raz odpowiedzi TAK, odpowiedz na pytanie: Czy powiadomiłeś/aś kogoś o tym zdarzeniu?
TAK
NIE
5. Czy byłeś/byłaś świadkiem stosowania przemocy w szkole?
TAK
NIE
6. Czy często widzisz poniższe zachowania innych uczniów:

TAKNIE
a) obrażanie i wymyślanie
b) umyślne potrącanie lub przewracanie
c) bicie się z kolegami lub koleżankami
d) zaczepianie i bicie nieznajomej osoby bez powodu
e) odtrącanie, izolowanie innych uczniów
f) zmuszanie do robienia rzeczy, na które nie mają ochoty
g) niszczenie rzeczy należących do innych
h) zabieranie komuś rzeczy lub pieniędzy używając siły lub grożąc jej użyciem
i) palenia papierosów, picia piwa, innego alkoholu
j)sprzedaży narkotyków lub środków odurzających w szkole
7. Kogo boisz się w szkole?
TAKNIE
a) Nauczycieli
b) Pana Dyrektora
c) Pedagoga szkolnego
d) innych pracowników szkoły
e) kolegów, koleżanek z klasy
f) innych uczniów w szkole
8. Gdzie w szkole czujesz zagrożenie?
TAKNIE
a) na korytarzu
b) na przerwach
c) na lekcjach
d) w szatni
e) w toalecie
f) po lekcjach na boisku
g) w drodze do szkoły
9. W jaki sposób reagujesz, gdy widzisz, że komuś dzieje się krzywda?
TAKNIE
a) szukam pomocy u kolegów
b) powiadamiam policję
c) szukam pomocy u wychowawcy klasy
d) szukam pomocy u pedagoga szkolnego
e) staję w jego obronie
f) uciekam i udaję, że nic nie widziałem
10. Czy dokonywałeś/ dokonywałaś przemocy w szkole?
TAK
NIE
Jeśli w pytaniu 10 odpowiedziałeś NIE, przejdź do pytania 15.
11. Działałeś:
SAM
W GRUPIE
12. Forma użyta przez Ciebie przemocy (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
przezywanie
szturchanie
wyśmiewanie się
zaczepianie
kopanie
zabieranie jedzenia
niszczenie rzeczy
wymuszenie pieniędzy
kradzieże
straszenie pobiciem
13. Dlaczego dokonałeś/łaś przemocy?
z chęci zaimponowanie innym
pod przymusem drugiej osoby
dla zabawy
z chęci zysku
z zemsty
inne ( jakie?)…………………………………………
14. Czy poniosłeś/aś konsekwencje związane z dokonaną przez Ciebie przemocą?

TAK
NIE
15. W jaki sposób szkoła zapewnia bezpieczeństwo na terenie szkoły?
TAKNIE
a) szkoła organizuje spotkania z policją
b) wdrażane są programy profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa
c) w szkole jest monitoring
d) prowadzone są rozmowy/ dyskusje z wychowawcą / pedagogiem szkolnym
e) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw
METRYCZKA
16. Płeć
dziewczyna
chłopiec
17. Klasa Gimnazjum
I
II
III
18. SZKOŁA
Zespół Szkół w Chociczy - Gimnazjum im. Jana Pawła II
Zespół Szkół im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą - Gimnazjum


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .