Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Źródła informacji wykorzystywane przez turystów przy planowaniu podróży turystycznej

Witam,
Nazywam się Maciej Miłkowski i jestem studentem Politechniki Białostockiej na kierunku
Turystyka i rekreacja. Prowadzę badania nad zagadnieniem „Źródła informacji
wykorzystywane przez turystów przy planowaniu podróży turystycznej”. Bardzo prosiłbym o
szczere i rzetelne wypełnienie ankiety, z góry dziękuje, pozdrawiam.
* 1. Jak często Pan/Pani wyjeżdża poza miejsca swojego codziennego zamieszkania w celu
wypoczynku turystycznego?
a) Raz w roku
b) 2. razy w roku
c) Więcej niż 2. razy w roku
d) Nie wyjeżdżam
* 2. W jakich porach roku najczęściej Pan/Pani preferuje wyjazdy turystyczne?
a) wiosna
b) lato
c) jesień
d) zima
* 3. Czy posiada Pan/Pani komputer lub inne urządzenie mające dostęp do internetu ?
a) tak
b) nie
* 4. Czym sugeruje się Pan/Pani przy wyborze miejsca turystycznego (możliwość zaznaczenia
maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) opinią znajomych
b) wiadomościami o danym kraju
c) portalami turystycznymi
d) opinią w internecie
e) Broszurami/katalogami
d) inne ………………………………………………………………. .
* 5. Z jakich źródeł informacji Pan/Pani korzysta w celu lepszego poznania danego miejsca,
obszaru itp. ?
a) internet
b) telewizja
c) książki
d) Prasa
e) Radio
f) inne…………………………………………………………….. .
* 6. Czy korzysta Pan/Pani z portali turystycznych oferujących gotowe wycieczki turystyczne ?
a )nie
b) tak. Jakie? ……………………………………….. .
* 7. W jaki sposób Pan/Pani zamawiają bilety związane z transportem turystycznym ?
a) elektroniczny
b) telefoniczny
c) osobisty.(np. w biurze podróży)
d) Inne (jakie?)
* 8. Czy uważa Pan/Pani, że powstawanie portali turystycznych w wersji elektronicznej
ułatwia planowanie podróży turystycznych ?
A) tak
b) nie
c) nie mam zdania
* 9. Płeć?
a) mężczyzna
b) kobieta
* 10. Wiek?
a) do 20 lat
b) 21 - 30 lat
c) 31 - 40 lat
d) 41 - 50 lat
e) 51 - 60 lat
f) powyżej 60 lat
* 11. Wykształcenie ?
A) podstawowe
b) zasadnicze zawodowe
c) średnie
d) niepełne wyższe
e) wyższe
* 12. Stan cywilny?
a) wolny
b) mężatka/żonaty
* 13. Miejsce zamieszkania?
a) wieś
b) miasto do 10 tys. mieszkańców
c) miasto 10 - 50 tys. mieszkańców
d) miasto 50 - 100 tys. mieszkańców
e) miasto 100 - 500 tys. mieszkańców
f) miasto powyżej 500 tys. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .