Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

RELACJE POKOLENIOWE W RODZINIE A ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi badania na temat: Wpływu relacji pokoleniowych w rodzinie na organizację czasu wolnego osób w wieku poprodukcyjnym. Badania są anonimowe, a ich wyniki posłużą wyłącznie do analizy badawczej problemu. W związku z czym prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety za co serdecznie dziękujemy.
1. I Dane formalne

Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek:
Wpisz liczbę
3. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
Miasto od 50 do 200 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
4. II Relacje pokoleniowe w rodzinie
1. Jak ocenia Pan/Pani swoje relacje z poszczególnymi członkami rodziny?
Proszę zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie
Bardzo dobre relacjeDobre relacjeObojętne relacjeZłe relacje
Rodzice
Mąż/żona
Dzieci
Wnuki
Rodzeństwo
Inni
5. Czy zamieszkuje Pan/Pani z rodziną?
Tak
Nie
6. Z ilu członków składa się rodzina współzamieszkująca z Panem/Panią? Proszę wpisać odpowiednią liczbę członków dorosłych i dzieci.
7. Z kim w rodzinie łączą Pana/Panią najbliższe więzi?
z rodzicami
z mężem/żoną
z dziećmi
z wnukami
z innymi
8. Ile dzieci Pan/Pani posiada?
jedno
dwoje
więcej
nie posiadam
9. Ile wnuków Pan/Pani posiada?
jeden
dwoje
więcej
nie posiadam
10. Ile rodzeństwa Pan/Pani posiada?
jeden
dwoje
więcej
nie posiadam
11. III Organizacja czasu wolnego

Skąd czerpie Pan/Pani dochody?
emerytura
renta
zapomogi
wynagrodzenie za pracę
inne
12. Ile ma Pan/Pani czasu wolnego w ciągu dnia?
mało
wystarczająco
dużo
nie mam czasu wolnego
13. Jakie formy spędzania czasu wolnego preferuje Pan/Pani? Można wybrać kilka.
a) turystyka
b) sport
samokształcenie
aktywność społeczna
amatorstwo artystyczne
amatorstwo techniczne
zabawy i kontakty towarzyskie
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .