Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii - ocena podejmowanych działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania zagrożenia narkomanią.

W szkole prowadzone są badania dotyczące oceny skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Prosimy Państwa o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki badań zostaną opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Dziękujemy za współpracę.
* 1. Czy zna Pan/ Pani postanowienia Programu
Wychowawczo - Profilaktycznego?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
* 2. Czy mieliście Państwo wpływ na jego opracowanie?
TAK
NIE
NIE WIEM
* 3. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
TAK
CZĘŚCIOWO
NIE
NIE WIEM
* 4. Jeżeli NIE, proszę podać dlaczego:
* 5. Czy uczestniczycie Państwo w budowaniu wśród dzieci postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
* 6. Jeżeli tak, to w jaki sposób?
* 7. Czy działania szkoły służą wzmacnianiu więzi ze szkołą oraz kształtowaniu przyjaznego klimatu?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
* 8. Jak oceniają Państwo współpracę szkoły z lokalnym środowiskiem ( instytucjami działającymi na rzecz dziecka, parafią, organizacjami społecznymi, etc.)?
BARDZO DOBRZE
RACZEJ DOBRZE
ŹLE
NIE MAM ZDANIA
* 9. Czy uczniowie niepełnosprawni są akceptowani przez społeczność uczniowską i włączani w życie szkolne?
TAK, ZAWSZE
NIE, NIE ZAWSZE
TYLKO CZĘŚCIOWO
NIESTETY, NIE
* 10. Czy w szkole dzieci są narażone na używki typu alkohol, narkotyki, dopalacze lub inne?
TAK
NIE
NIE WIEM
11. Czy dotarły do Państwa niepokojące sygnały świadczące o kontakcie dziecka z niebezpiecznymi substancjami (narkotyki, dopalacze, alkohol itp.)?
TAK
NIE
NIE WIEM
12. Jeżeli TAK, to jakie?
* 13. Czy działania profilaktyczne i zapobiegawcze podejmowane przez szkołę są według Państwa wystarczające?
ZDECYDOWANIE TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE MAM ZDANIA
* 14. Czy są Państwo zadowoleni ze sposobu informowania o niepokojących zachowaniach i zdarzeniach dotyczących Państwa dzieci?
RACZEJ TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
* 15. Jeżeli NIE, proszę podać sposób informowania o niepokojących zachowaniach i zdarzeniach, który byłby według Państwa najlepszy.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .