Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Poziom samooceny osób z niepełnosprawnością ruchową

Witam, jestem studentką II roku Pedagogiki o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Prowadzę badania na temat poziomu samooceny studentów a ich niepełnosprawności ruchowej. Ankieta skierowana jest do studentów. Badania są całkowicie anonimowe, dlatego proszę o przemyślane ustosunkowanie się do ankiety, poprzez zakreślenie odpowiedzi zgodnej z prawdą. Dziękuję.
1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Wiek
19-21
22-24
25-26
3. Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
4. Wykształcenie
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie
5. Status materialny
bardzo wysoki
wysoki
średni
niski
6. Model rodziny
rodzina pełna (z obojgiem rodziców)
rodzina niepełna
7. Stopień niepełnosprawności
lekki
umiarkowany
znaczny
8. Rodzaj niepełnosprawności
wrodzona
nabyta


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .