Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena efektywności działań policji w gminie Jabłonowo Pomorskie

Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w krótkim (ok. 5 minutowym) badaniu, potrzebnym do mojej pracy licencjackiej. Badanie dotyczy oceny efektywności działań policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą jedynie do celów badawczych. Odpowiednią odpowiedź należy wybrać zaznaczając przypisane do niej pole. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Wiek
20 lat i mniej
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
60 lat i więcej
3. Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
4. Aktywność zawodowa
pracuję
poszukuję pracy
nie pracuję i nie poszukuję pracy
jestem uczniem/studentem
jestem emerytem
5. Jak Pan(i) ocenia poczucie bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania?
bardzo dobrze
dobrze
źle
trudno powiedzieć
6. Czy obawia się Pan(i), że może stać się ofiarą przestępstwa?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
7. Czy obawia się Pan(i), że ktoś z członków rodziny lub innych bliskich osób może stać się ofiarą przestępstwa?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
8. Czy boi się Pan(i) spacerować po zmroku?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
9. Jakich zagrożeń obawia się Pan(i) najbardziej w swojej okolicy?
włamań
kradzieży
nieostrożnych kierowców
napadów/rozbojów
bójek/pobić
agresji ze strony osób pijanych lub odurzonych substancjami psychoaktywnymi
zaczepek ze strony grup agresywnych młodych ludzi
niszczenia mienia przez wandali
10. Czy miał(a) Pan(i) bezpośredni kontakt z Policją na terenie swojej gminy?
tak
nie
11. W jakich okolicznościach miał(a) Pan(i) kontakt z Policją?
legitymowanie
kontrola drogowa
jako sprawca przestępstwa/wykroczenia
jako świadek zdarzenia
jako poszkodowany/wzywający
nie dotyczy
inne (proszę wymienić jakie)
12. Jak Pan(i) ocenia swoje doświadczenia z Policją?
pozytywnie
negatywnie
nie mam zdania
13. Jak ogólnie ocenia Pan(i) pracę Policji w swoim miejscu zamieszkania?
bardzo dobrze
dobrze
źle
nie mam zdania
14. Jak Pan(i) ocenia skuteczność Policji w walce z przestępczością w swoim miejscu zamieszkania?
zdecydowanie skuteczna
raczej skuteczna
nieskuteczna
bardzo nieskuteczna
15. Czy ufa Pan(i) działaniom Policji?
tak
nie
16. Jakie jest Pana(i) zdanie na temat patroli Policji w swoim miejscu zamieszkania?
patroli policyjnych jest wystarczająco
patroli policyjnych jest zbyt mało
patroli policyjnych brakuje w miejscach rzeczywiście niebezpiecznych
17. Jak często widuje Pan(i) patrole policyjne w swojej okolicy?
kilka razy w tygodniu
przynajmniej raz w tygodniu
przynajmniej raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
w ogóle nie widuję
trudno powiedzieć
18. Czy według Pana(i) Policja posiada wystarczające uprawnienia do walki z przestępczością?
tak
nie
trudno powiedzieć
19. Jak Pana(i) zdaniem są wyszkoleni policjanci na terenie Pana(i) zamieszkania?
bardzo dobrze
dobrze
wystarczająco
słabo
bardzo słabo
20. Jak ocenia Pan(i) reakcję policjantów w sytuacjach wymagających interwencji?
zdecydowanie skuteczna
skuteczna
wystarczająca
nieskuteczna
21. Czy uważa Pan(i), że policjantom zdarza się reagować w sposób przesadny na niewielkie wykroczenia?
tak
nie
trudno powiedzieć
22. Jak Pan(i) ocenia czas oczekiwania na interwencję policji po wezwaniu?
zbyt długi
optymalny
szybki
trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .