Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rekrutacja

Szanowni Studenci,
Jestem studentką III roku Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach pisania pracy licencjackiej przeprowadzam badanie ankietowe mające na celu sprawdzenie doświadczenia oraz wiedzy studentów na temat procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Pytania są jednokrotnego wyboru, chyba, że polecenie stanowi inaczej.

Udział a ankiecie jest całkowicie anonimowy.

Z góry dziękuję za poświęcony czas :)
* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. Uczelnia:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Rolniczy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Papieski
* 3. Kierunek studiów:
* 4. Rok studiów:
1
2
3
4
5
6
* 5. Czy kiedykolwiek brała Pani/Pan udział w procesie rekrutacji lub selekcji pracowników?
W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę zjechać na dół strony i zakończyć ankietę
Tak
Nie
6. W jaki sposób najczęściej szuka Pani/Pan ofert pracy?
przeglądając ogłoszenia w prasie
przeglądając ogłoszenia w Internecie
przeglądając ogłoszenia w Urzędzie Pracy
biorąc udział w targach pracy
poprzez pytanie znajomych, rodziny
7. Czy składa Pani/Pan aplikację nawet, gdy nie spełnia Pani/Pan wszystkich wymagań?
Tak
Nie
8. Czy w sytuacji, gdy w treści ogłoszenia nie ma podanej nazwy firmy, która je zamieszcza składa Pani/Pan swoją aplikację?
Tak
Nie
9. Czy przed złożeniem swojej aplikacji czyta Pani/Pan opinie o pracy w danym miejscu lub pracodawcy na forach internetowych?
Tak, zawsze
W większości przypadków tak
Sporadycznie
Nie, nigdy nie szukam takich informacji
10. Czy biorąc udział w rekrutacji zdarzyło się Pani/Panu zamieścić w CV lub liście motywacyjnym fałszywe informacje w celu uatrakcyjnienia swojej aplikacji?
W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę pominąć pytanie 11
Tak
Nie
11. Proszę krótko napisać, czego dotyczyła ta informacja i o jakie stanowisko się Pani/Pan wtedy ubiegał/a:
12. Czy bierze Pani/Pan udział w targach pracy organizowanych przez krakowskie uczelnie?
W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę pominąć pytanie 13
Tak
Nie
13. Proszę wskazać, czy poprzez udział w targach udało się Pani/Panu znaleźć:
Pytanie wielokrotnego wyboru
staż
praktyki
pracę
żadne z powyższych
14. Czy uważa Pani/Pan, że Urzędy Pracy są dobrym miejscem poszukiwania pracy przez studentów/absolwentów uczelni wyższych?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
15. Czy brała Pani/Pan kiedykolwiek udział w rozmowie kwalifikacyjnej?
W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę pominąć pytanie 16
Tak
Nie
16. Proszę wskazać, które z poniższych czynności wykonuje Pani/Pan w ramach przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej:
pytanie wielokrotnego wyboru
zapoznanie się z informacjami o firmie (podstawowe dane, profil działalności, struktura organizacyjna itp.)
przygotowanie odpowiedzi na potencjalne pytania (dotyczące informacji zawartych w CV lub liście motywacyjnym), które może zadać pracodawca
zastanowienie się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami
określenie przyczyny ubiegania się o dane stanowisko
określenie swoich planów zawodowych na przyszłość
przygotowanie pytań, jakie chciałaby Pani/Pan zadać pracodawcy
żadne z powyższych
17. Czy zdarzyło się, aby autor oferty pracy prosił o kontakt do Pani/Pana byłego pracodawcy, w celu zasięgnięcia opinii o Pani/Panu?
Tak
Nie
18. Czy zdarzyło się Pani/Panu, aby pracodawca sprawdzał Pani/Pana profil na portalu społecznościowym?
Tak
Nie
19. Jeżeli w czasie starania się o jakieś stanowisko była Pani/Pan poddawany któremuś z poniższych testów proszę wskazać na jakie stanowisko:
Jeżeli to pytanie Pani/Pana nie dotyczy proszę je pominąć
test sprawnościowy na stanowisko
test na inteligencję na stanowisko
test osobowościowy na stanowisko
test językowy na stanowisko
inny (jaki i na jakie stanowisko)
20. Czy miała Pani/Pan jakąkolwiek styczność z metodą Assessment Center?
Nie, nie mam pojęcia co to za metoda
Słyszałam/em o niej, ale nie wiem na czym polega
Tak, wiem na czym polega
Tak, uczestniczyłam/em w niej*
21. Czy podczas procesu rekrutacji lub selekcji czuła się Pani/Pan dyskryminowana/y?
W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę pominąć pytanie 21
Tak
Nie
22. Proszę wskazać, na jakim tle doświadczyła Pani/Pan dyskryminacji:
Pytanie wielokrotnego wyboru
Płeć
Wyznanie
Orientacja seksualna
Pochodzenie etniczne
23. Czy kiedykolwiek była Pani/Pan uczona/y jak pisać CV lub list motywacyjny?
W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę pominąć pytanie 24
Tak
Nie
24. Gdzie miało to miejsce?
pytanie wielokrotnego wyboru
na lekcjach przedsiębiorczości w szkole średniej
na kursie/szkoleniu organizowanym przez Urząd Pracy
na zajęciach w ramach studiów
25. Czy uważa Pani/Pam, że w ramach zajęć studenci powinni być instruowani na temat tego jak pisać CV, list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Jest mi to obojętne
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Dziękuję za wypełnienie ankiety ;)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .