Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Nastawienie pacjenta, a proces rehabilitacji

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
<18 lat
18-25 lat
25-35 lat
35-45 lat
>45 lat
* 3. Rozpoznanie
Co się stało, w związku z czym prowadzona była rehabilitacja?
* 4. Jaki był czas trwania rehabilitacji?
* 5. W jaki sposób prowadzona była rehabilitacja?
* 6. Gdzie prowadzona była rehabilitacja?
* 7. Czy podczas rehabilitacji zajmował się Panem/Panią głownie jeden terapeuta, czy było ich kilku?
* 8. Jakie były Pana/Pani odczucia w związku z procesem rehabilitacji? Czy uważa Pan/Pani, że rehabilitanci/personel medyczny prawidłowo się Panem/Panią zaopiekował?
* 9. Czy rehabilitacja przyniosła widoczne efekty? Jeżeli tak, to jakie?
* 10. Czy personel medyczny mobilizował Pana/Panią do rehabilitacji i powrotu do zdrowia? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
* 11. Czy został/a Pan/Pani wyedukowany/a w sprawie późniejszego funkcjonowania bez pomocy terapeuty? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
* 12. Czy po zakończeniu rehabilitacji, Pana/Pani samopoczucie i sprawność znacząco się poprawiły?
* 13. Jakie było Pana/Pani nastawienie do rehabilitacji?
* 14. Czy uważasz, że Pana/Pani podejście miało wpływ na współpracę z terapeutą i efekt końcowy?
* 15. Opisz w kilku słowach swoje samopoczucie i nastawienie towarzyszące stanowi przed rehabilitacją, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu
* 16. Czy rehabilitacja spowodowała poprawę jakości Pana/Pani życia?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .